HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 03/04/2563 ]
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงยกย่องแพทย์-พยาบาลเป็นฮีโร่พระราชทานขวัญ-กำลังพระทัย นักรบเสื้อขาวสู้โควิด-19

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมาก โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาลที่ต้องให้การดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นห่วงบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ และด้วยน้ำพระทัยที่เปลี่ยมล้นไปด้วยความห่วงใย เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา เสด็จไป ยังตึกอำนวยการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เพื่อทรงเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ แพทยสภา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังพระทัย รวมถึงพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ หน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์จากแบรนด์ "SIRIVANNAVARI Bangkok" และน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่กลุ่มผู้แทนแพทย์เพื่อจะกระจายให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศที่ขาดแคลนเวชภัณฑ์ดังกล่าว
          ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้แก่โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19 ที่จัดทำโดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อจัดหาความคุ้มครองชีวิตให้แพทย์พยาบาลทั่วประเทศ โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาและผู้อำนวยการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้รับพระราชทาน, พระราชทานหน้ากากผ้า โดยตัดเย็บจากผ้าลายกราฟิกทรงออกแบบจากแบรนด์ "SIRIVANNAVARI Bangkok" โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับพระราช ทาน และพระราชทานเจลแอลกอฮออล์ของแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok  และน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับพระราชทาน
          ระหว่างเสด็จเยี่ยมผู้แทนแพทย์ และพยาบาล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระราชดำรัสว่า "มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมแพทย์และพยาบาล ต้องขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณแก่บรรดาแพทย์พยาบาลจากทุกโรงพยาบาล ทุกหน่วยงานทั่วประเทศ ที่เป็นกำลัง สำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงที่สุดของโลกในปัจจุบัน ช่วงเวลาที่ประชาชนมีความประหวั่นถึงโรคภัยไข้เจ็บเช่นนี้ แน่นอนว่าภาระหน้าที่และความกดดันถาโถมเข้ามายังแพทย์และ พยาบาลทุกท่าน ราวกับว่าทุกคนคือนักรบเสื้อขาวและเป็นหน้าด่านที่ต้องสู้รบกับเชื้อโรคนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของคนไทยทุกคน ตระหนักดีว่าแพทย์พยาบาลต้องรู้สึกเหนื่อยล้า เครียด หรือบางครั้งอาจรู้สึกว่าความเสี่ยงและความรับผิดชอบที่เผชิญอยู่มากมายเกินขีดจำกัด จึงประสงค์มาให้กำลังใจแพทย์และพยาบาลทั้งหลาย ผู้เป็นฮีโร่ต่อความอยู่รอดของคนไทยทั้งประเทศในยามนี้ เพื่อแสดงความขอบคุณในหัวใจที่แข็งแกร่งของทุกท่านอย่างสุดซึ้ง อยากให้พวกท่าน ได้รับรู้ว่าความเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจของพวกท่านนั้น เป็นที่ซาบซึ้งใจยิ่งนัก และมั่นใจว่าประชาชนทั้งประเทศ ไทยคงมีความรู้สึกไม่ต่างจากข้าพเจ้า
          ข้าพเจ้าเองถึงแม้ว่าไม่ใช่แพทย์ แต่อยากเป็นส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือบรรดาแพทย์และพยาบาลทุกท่านในการสู้ภัยครั้งนี้ ทราบว่าโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดขาดแคลนเวชภัณฑ์หลายทรงอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหน้ากาก เจลแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อต่าง ๆ ซึ่งเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้เปรียบได้กับอาวุธของนักรบเสื้อขาวทุกท่าน จึงมีความประสงค์มอบหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากแบรนด์  SIRIVANNAVARI Bangkok  รวมไปถึงน้ำยาฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ เห็นถึงความสำคัญของสวัสดิภาพของแพทย์และพยาบาลเป็นอย่างมาก เพราะพวกเขาเหล่านั้นคือผู้ที่เสียสละและเป็นด่านหน้าที่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อในหน้าที่มากที่สุด จึงอยากมอบขวัญและกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล ด้วยการร่วมสมทบทุนโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19 เพื่อจัดหาความคุ้มครองชีวิตให้แพทย์พยาบาลทั่วประเทศอีกด้วย"
          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระราชดำรัสปิดท้ายว่า "ข้อสำคัญในการกระทำการใดก็แล้วแต่ในกาลนี้ ก็คือ ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยล้าท้อถอยมากเพียงใดก็ตาม ก็ขอให้ประคองสติ มีความรอบคอบและระมัดระวังตัวอยู่เสมอ และไม่ประมาทในสิ่งใด ๆ ขออวยพรให้แพทย์พยาบาลทุกท่านมีร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง มีสติทุกครั้ง เพื่อพร้อมในการช่วยเหลือรักษาประชาชนผู้ป่วย และพร้อมต่อสู้กับโรคนี้ต่อไป"


pageview  1173096    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved