HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 07/04/2563 ]
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ปธ.สอบชุดตรวจโควิด แรพพิด เทสต์

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อนุทิน ชาญวีรกูล
          ลงนามในคำสั่ง สธ.ที่ 404/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีชุดตรวจโควิด-19 อย่างง่าย (Rapid Test) ของบริษัทแห่งหนึ่งจากจีน ที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่านการประเมินจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อให้เอกชนนำเข้ามาขายในประเทศไทย ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถบ่งบอกผลการติดเชื้อได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งการอนุมัติการนำเข้าขาดความโปร่งใส ไม่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          มี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. เป็นประธานกรรมการ โดยมีคณะกรรมการรวม 6 คน
          จบแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, MPHM. AIHD มหิดล (GPA 4.00), อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน
          วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น 57
          ผ่านการดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี (สอบได้ที่ 1 ในการสอบคัดเลือก นพ.สสจ.) ปี 2549
          ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ปี 2550-2555 (5 ปี) ที่ปรึกษากระทรวงระดับทรงคุณวุฒิ มิถุนายน 2554 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
          ได้รับการแต่งตั้งจาก คสช. เป็นประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติวาระปี พ.ศ.2559 และ 2560
          จากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 21 สิงหาคม 2561 ครม.มีมติแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
          ล่าสุด เจ้ากระทรวงสาธารณสุขเซ็นลงนามแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ชุดตรวจโควิด-19 Rapid Test โชว์โปร่งใส มิให้เกิดข้อครหา


pageview  1173094    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved