HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 13/02/2555 ]
ตะลึงคนอีสานป่วย'มะเร็งตับ-ท่อน้ำดี' ทะยานสูงสุดในโลกเสนอวาระแห่งชาติ

         เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ นพ.สุรวิทย์คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยระหว่างนำคณะประกอบด้วย นพ.คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ชูรัตน์ คูสกุลรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ชัยภูมิ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล (รพ.) บ้านเขว้า อ.เขว้า จ.ชัยภูมิ เพื่อติดตามความพร้อมในการยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เพื่อเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลประจำจังหวัดชัยภูมิ สำหรับรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยรอผ่าตัด ว่า ขณะนี้โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน เพราะมีการสำรวจพบว่าคนอีสานป่วยเป็นโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีมากที่สุดในโลก ทั้งนี้ สถิติผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีทั่วโลกในประชากร 1 แสนคน จะพบผู้ป่วยเพียง 1-2 คนเท่านั้น

          "แต่ในประเทศไทย พบข้อมูลน่าตกใจว่าในประชากร 1 แสนคน จะพบผู้ป่วยเฉลี่ยทั่วประเทศ 10-20 คน แต่ถ้าเป็นภาคอีสานจะพบมากถึง 40 คนต่อประชากร 1 แสนคน และถ้าหากเป็นคนอีสานที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จะพบมากถึง 80 คนต่อประชากร 1 แสนคน" นพ.สุรวิทย์กล่าว และว่า สาเหตุของการเกิดอุบัติการณ์ของโรคดังกล่าวมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากคนอีสานชอบกินปลาที่มีเกล็ดแบบสุกๆดิบๆ เช่น ก้อยปลา ปลาร้าที่หมักไม่นาน เป็นต้น
          นพ.สุรวิทย์กล่าวอีกว่า ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขณะนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ได้ร่วมกับ รพ.ศูนย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น รพ.มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี รพ.ศูนย์อุดรธานีจ.อุดรธานี กำลังเร่งรณรงค์ป้องกันและรักษามะเร็งชนิดนี้ในระยะเริ่มต้น ทั้งนี้ การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด หากรักษาช้า ผลการรักษาจะไม่ดีโอกาสรอดชีวิตอยู่ได้ 5-10 ปี มีไม่ถึงร้อยละ 10 แต่ถ้าตรวจพบในระยะแรกแล้วผ่าตัดรักษาได้ผลดี โอกาสอยู่รอดมีมากถึงร้อยละ 50 ดังนั้นสธ.จะเสนอปัญหานี้กับรัฐบาล เพื่อประกาศเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติสำหรับคนอีสาน โดยเตรียมหารือกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดทำเป็นหลักสูตรเรื่องการป้องกันทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีความรู้และความเข้าใจในโรคมะเร็ง เพื่อถ่ายทอดความรู้และทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ในส่วนโรงพยาบาลชุมชนจะพยายามสนับสนุนให้มีเครื่องอัลตราซาวด์แบบดิจิตอลทุกแห่ง และฝึกอบรมพยาบาลให้เป็นผู้ตรวจอัลตราซาวด์ และส่งผลตรวจไปปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้ทราบผลการตรวจทันทีและรวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ จะพัฒนาโรงพยาบาลหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 4 แห่ง คือ รพ.ศูนย์ขอนแก่น รพ.มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานีรพ.ศูนย์อุดรธานี จ.อุดรธานี ให้มีศักยภาพในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีในระยะแรกมากขึ้น

pageview  1174285    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved