HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 01/08/2562 ]
สธ.สั่งรพ.รับมือโรคติดเชื้อหน้าแล้ง

 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. พร้อม นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
          นพ.สุขุมกล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. และรัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ได้มีหนังสือสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และโรงพยาบาล เตรียมความพร้อมดูแลประชาชน ประกอบด้วย มาตรการ 9 ข้อ ได้แก่ 1.ติดตามสถานการณ์ เตรียมแผนรับภาวะภัยแล้ง 2.ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรค อาทิ อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ 3.ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) ทุกแห่งตรวจความสะอาดของตลาดสด ร้านอาหารต่างๆ 4.ขอความร่วมมืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ จิตอาสาดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน
          "5.จัดทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วสอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่ที่พบผู้ป่วย 6.เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย พร้อมยาและเวชภัณฑ์ 7.ให้สถานบริการสำรอง กักเก็บน้ำใช้บริการรักษาพยาบาลประชาชน และการอุปโภคบริโภคของเจ้าหน้าที่ 8.ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนป้องกันฝ่ายพลเรือนของอำเภอ และ 9.จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน" นพ.สุขุมกล่าว
          นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้เปิดศูนย์ภาวะฉุกเฉินระดับกรม เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและผลกระทบต่อสุขภาพอย่างใกล้ชิด และดำเนินงานร่วมกับ สสจ.ในพื้นที่ในการป้องกันควบคุมโรค ทั้งนี้ ข้อมูลผู้ป่วยทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- วันที่ 30 กรกฎาคม มีรายงานผู้ป่วย 6 โรคสำคัญ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง 593,656 ราย เสียชีวิต 5 ราย โรคอาหารเป็นพิษ 61,344 ราย โรคบิด 432 ราย อหิวาตกโรค 9 ราย เสียชีวิต 1 ราย ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย 592 ราย ไวรัสตับอักเสบเอ 231 ราย ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ประสบภัยแล้ง


pageview  1168623    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved