HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 06/02/2562 ]
ไม่มีเตือน!ทำผิดจับปรับ-ติดคุก

 ครม.ตั้งกฎเหล็กพ.ร.บ.อาหาร
          ไร้"ปลอมปน-โฆษณาเกินจริง"
          นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติร่างพระราชบัญญัติอาหาร(ฉบับที่...)พ.ศ....เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพในปัจจุบันทำให้ไม่สามารถคุ้มครองความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่างพ.ร.บ.ที่แก้ไขนี้ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจมากขึ้น ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้มีความปลอดภัยและได้รับการโฆษณาอย่างถูกต้องไม่หลอกลวง เพราะมีการเพิ่มโทษจากเดิมจำคุก 3 ปี ปรับ 30,000 บาท เป็นจำคุก 3 ปี ปรับ 300,000บาท หรือในกรณีอาหารไม่บริสุทธิ์ หรือมียาปลอมปน แต่เดิมการพิสูจน์ต้องให้สำนักงานอาหารและยาหรือ อย.เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งใช้เวลานานมาก ซึ่งบางครั้งกว่าจะฟ้องศาลได้มีบทลงโทษใช้เวลาเป็นปี
          ขณะที่กฎหมายใหม่ เมื่อพิสูจน์แล้วมีความผิด เช่น พบกาแฟผสมยาลดความอ้วน จะมีโทษทันที โดยไม่ต้องแจ้งเตือน และมีการเพิ่มโทษจากกฎหมายเดิมที่จำคุก 2 ปี ปรับ 20,000 บาท เป็นของใหม่จำคุก 5 ปี ปรับ 500,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนั้นในกรณีขออนุญาตผลิตภัณฑ์
          แต่เดิมมีขั้นตอนไม่ชัดเจนการส่งให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินใช้เวลานาน และต้องใช้งบประมาณของ อย. ซึ่งบางครั้งงบประมาณไม่เพียงพอ ขณะที่กฎหมายใหม่มีความชัดเจนใช้เงินของผู้ประกอบการเอง ช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้ามากขึ้น
          ส่วนสาระสำคัญอื่นๆ เช่น การให้ รมว.สาธารณสุขมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์การได้มา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญอัตราค่าขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญอัตราค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอผู้รับอนุญาตการผลิต เพื่อการส่งออกสามารถผลิตอาหาร เพื่อการส่งออกตามข้อกำหนดของประเทศผู้ซื้อได้ และให้รมว.สาธารณสุขมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการโฆษณาอาหารอายุของใบอนุญาตโฆษณาอาหาร และการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการโฆษณา และอย.มีอำนาจดำเนินการกับของกลางที่ไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษอาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอม อาหารผิดมาตรฐานและการโฆษณาอาหาร เป็นต้น.


pageview  1159640    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved