HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 07/01/2562 ]
ปฏิวัติวงการสุขภาพด้วย เอไอ

 ปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ กำลังเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์เทคโนโลยี ที่มีการพูดถึงมากที่สุด ด้วยความสามารถ ที่หลากหลายตั้งแต่การทำงานง่ายๆ ไปจนถึง การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
          เวสเลย์ โคววาสกี หัวหน้าประจำภูมิภาค อาเซียน อินโฟร์ ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ บนระบบคลาวด์ชั้นนำ กล่าวว่า เอไอ กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่อยู่ เบื้องหลังงานต่างๆ จำนวนมาก
          ที่น่าสนใจและมีประโยชน์อย่างมาก คือ การนำมาปรับใช้ในด้านการดูแลสุขภาพ เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าแวดวงการแพทย์ มีการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาล ดังนั้น คุณประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมคือ การวิเคราะห์ ชุดข้อมูลขนาดใหญ่
          โดยยุคสมัยของบิ๊กดาต้าในด้าน การแพทย์เริ่มจากการใช้ระบบเวชระเบียน ผู้ป่วยแบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงและ ผสานข้อมูลบนเครือข่ายต่างๆ และปรับ เปลี่ยนการดำเนินงานให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ทั้งหมด ปัจจุบันสถานพยาบาลต่างๆ กำลังมองหาวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากเอไอ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงาน และการดูแลรักษาผู้ป่วย
          วงการแพทย์ไทยตื่นตัวใช้งาน
          ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน รายงานว่า ตลาดเอไอด้านการดูแลสุขภาพจะมีอัตรา การเติบโตเฉลี่ย 40% ในปี 2564 เพราะเอไอ มีศักยภาพในการเพิ่มผลลัพธ์ในการดูแล สุขภาพได้ถึง 30-40% อีกทั้งยังสามารถ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาลงได้ครึ่งหนึ่ง
          สำหรับประเทศไทย ภาครัฐมีนโยบาย ผลักดันให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการแพทย์ (Medical Hub) ของเอเชีย ข้อมูลระบุว่า ประเทศไทยมีจำนวนสถานพยาบาลทั่วประเทศ 1,355 แห่ง ผลสำรวจโรงพยาบาลและสถาน พยาบาลเอกชนปี 2560 ของสำนักงานสถิติ แห่งชาติ พบว่าประเทศไทยมีโรงพยาบาล และสถานพยาบาลเอกชน 347 แห่ง การดำเนินกิจการในโรงพยาบาลและ สถานพยาบาลเอกชนก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ในระบบเศรษฐกิจของประเทศถึง 99,427 ล้านบาท (ข้อมูลปี 2559)
          จากการสำรวจพบด้วยว่า โรงพยาบาล และสถานพยาบาลเอกชนจำนวน 120 แห่ง หรือ 34.6% รายงานว่าใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ทันสมัย
          นอกจากนี้ข้อมูลจากรายงานวิเคราะห์ การใช้งานเอไอในอุตสาหกรรมสุขภาพ ในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยสำนักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ยังระบุว่า การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้ประเทศไทย จะมีจำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ เพิ่มขึ้น และมีความต้องการการรักษาด้วย เทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มมากขึ้นด้วย
          รายงานยังพบว่า การลงทุนด้านไอซีที ในอุตสาหกรรมสุขภาพของประเทศไทย ในปี 2560 มีมูลค่า 162.57 ล้านดอลลาร์ เป็นการลงทุนด้านเอไอและอนาไลติกส์ 1.57 ล้านดอลลาร์ และคาดว่าในปี 2563 จะมี มูลค่า 198.67 ล้านดอลลาร์ เป็นการลงทุน ด้านเอไอและอนาไลติกส์ 12.54 ล้านดอลลาร์
          "ข้อมูลเหล่านี้เป็นการตอกย้ำ ความต้องการใช้งานเอไอในวงการสุขภาพ ของไทยได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเกี่ยวกับ การวินิจฉัยและรักษา เพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน การใช้สินทรัพย์ของโรงพยาบาล เพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้มารับบริการ คุณภาพการผลิต วิจัย พัฒนายา วิเคราะห์ ความเสี่ยง ระบบสินไหมทดแทนอัตโนมัติ หรือแม้กระทั่งระบบแมชีนเลิร์นนิงสำหรับ การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน"
          จำเป็นต้องทำงานร่วมมนุษย์
          โคววาสกีบอกว่า เอไอได้รับการใช้งาน อย่างกว้างขวางมากขึ้นตามลำดับ เช่น ศูนย์โรคมะเร็งขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใช้เอไอ ขับเคลื่อนโมบายแอพบริการดูแลผู้ป่วย ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของอาหาร และที่พักอาศัย, ค้นหาอาการที่ไม่เคย ตรวจพบมาก่อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน, ตรวจสอบดวงตาของผู้ป่วย เพื่อตรวจดูว่า มีอาการผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดหรือไม่ รวมถึงมีการใช้หุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือพยาบาล ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่เคลื่อนไหว ไม่สะดวก กรณีการใช้งานเหล่านี้อาจฟังดู น่าตื่นเต้น แต่สิ่งแรกที่ควรพิจารณาคือ เอไอ จะสามารถช่วยการดำเนินธุรกิจได้อย่างไร
          "เอไอและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง จะทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพเมื่อทำงาน ร่วมกับมนุษย์ ในทางธุรกิจจะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน เช่น เพิ่มความสะดวก ในการจัดสรรบุคลากรในสถานพยาบาล เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ มีเวลามากขึ้นในการดูแลรักษาผู้ป่วย และ ให้คำปรึกษา แทนที่จะต้องเสียเวลากับ งานธุรการ เมื่อมีการใช้งานเอไออย่างเหมาะสม ก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเต็มที่"
          ตัวอย่างเช่น หากคิดถึงแชทบอท (Chatbot) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของเอไอ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในสำนักงานด้วยระบบ อัตโนมัติ ทุกวันนี้สามารถให้คำแนะนำได้ รวดเร็วกว่าการค้นหาข้อมูลด้วยคนถึง 20% ส่วนการนำมาปรับใช้ในสถานพยาบาล คาดว่า จะเกิดประโยชน์ ทั้งการบริหารจัดการ ซัพพลายเชน สต็อก, ทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่ผู้ช่วยอัจฉริยะคอยสนับสนุน การทำงาน การเข้าถึงข้อมูล, การเงิน, รวมถึง การคาดการณ์การดูแลบำรุงรักษาสถานที่ อุปกรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ในสถานพยาบาล ฯลฯ
          อย่างไรก็ตาม พึงตระหนักเสมอว่า จำเป็นจะต้องคิดอย่างรอบคอบในการตัดสินใจ จัดซื้อเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถแข่งขันได้ ในอนาคต ขณะเดียวกัน "พร้อมรองรับอนาคต" เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
          พลังของเอไอในแวดวงการแพทย์ เพิ่งจะอยู่ในช่วงเริ่มต้น และยังมีความ เป็นไปได้อีกมากมายอย่างไม่รู้จบ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือการเพิ่มศักยภาพให้แก่ สถานพยาบาลและบุคลากร กล่าวโดยสรุป ก็คือเอไอมีอยู่ทุกที่ และถึงเวลาแล้วที่จะ เริ่มต้นลงทุนในเทคโนโลยีนี้และใช้งาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
          'เพิ่มผลลัพธ์ในการดูแลสุขภาพได้ถึง 40%'


pageview  1156878    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved