HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 12/07/2561 ]
จับทิศว่าที่..ปลัดกระทรวงหมอ กับความต้องการ ของผู้ใต้บังคับบัญชา

  กระทรวงสาธารณสุขเป็นอีกกระทรวง ที่มีปัญหาสะสมทุกยุคทุกสมัย นั่นเพราะเป็นกระทรวงใหญ่ มีบุคลากรด้านสาธารณสุขหลากหลายวิชาชีพกว่า 4 แสนราย กระจายอยู่ตามโรงพยาบาลในสังกัดกว่าหมื่นแห่ง.. จึงไม่แปลกที่จะมีข้อเรียกร้องของแต่ละวิชาชีพมาตลอด
          จากหลากหลายปัญหากลายเป็นเรื่องหนักหน่วงที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขต้องเผชิญ อยู่ที่ว่ายุคนั้นสมัยนั้นจะเจอเรื่องหนักหนาสาหัสแค่ไหน แต่ที่แน่ๆ มีทุกปี ทำให้เกิดคำถามว่า แล้วว่าที่ปลัดกระทรวงหมอคนใหม่ที่มาแทน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ ควรเป็นใคร..เพราะแม้ขณะนี้จะเพิ่งเดือนกรกฎาคม แต่ก็เริ่มมีกระแสข่าวหนาหูถึงว่าที่ปลัด คนใหม่ โดยครั้งนี้ตัวเต็งหนีไม่พ้นอธิบดี 4 กรม 3 ส. 1 ก. ถูกลิสต์รายชื่ออยู่ในสารบบทันที
          ทั้ง นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อยู่ในรายชื่อ 4 อันดับตัวเต็งเพราะหากนับทั้งอายุ คุณสมบัติต่างๆ รวม ทั้งปัจจัยจากภายนอกที่เจ้ากระทรวงอย่าง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อาจควบคุมไม่ได้ ทั้งหมดแต่ก็มีโอกาสที่จะเป็น 1 ใน 4 ท่านนี้ได้ ยกเว้นอาจมีเงื่อนไขอะไรพิเศษเข้ามาอย่างกระชั้นชิดก็จะเป็นอีกเรื่อง
          แหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลว่า หากกล่าวถึง 4 ท่านนี้ ก็ต้องบอกว่า นพ.สุขุม อาวุโสสูงสุด เพราะจะเกษียณอายุราชการในปี 2563 รองลงมา คือ นพ. สมศักดิ์ และนพ.เกียรติภูมิ จะเกษียณปี 2565 ส่วน นพ.สุวรรณชัยจะเกษียณอายุราชการปี 2566
          แต่หากพิจารณาจากคุณสมบัติอื่นๆ อย่างประสบการณ์การทำงานในระดับภูมิภาค ซึ่งสำคัญมาก เพราะปลัดกระทรวงจำเป็นต้อง รู้งานระดับพื้นที่ เนื่องจากงานกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของการทำงานอยู่ในภูมิภาค ตาม รพ.ต่างๆ ทุกระดับ ซึ่งหากผ่านงานรองปลัด สธ.ก็จะได้เปรียบ ซึ่งทั้ง นพ.สมศักดิ์ นพ.สุวรรณชัย และนพ.เกียรติภูมิ ผ่านงานรองปลัดมาหมด แต่ นพ.สุขุม ก็ไม่ใช่ไม่มีประสบการณ์ เพราะเคยผ่านงานผู้ตรวจราชการกระทรวงเช่นกัน ที่สำคัญ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดคนปัจจุบันก็ไม่เคยเป็นรองปลัดมาก่อน แต่ยังได้รับเลือก อย่างไรเสีย  ทางด้าน นพ.เกียรติภูมิแว่วว่าหากพลาดตำแหน่งปลัด มีโอกาสขอย้ายไปอยู่กรมสุขภาพจิต เพราะมีประสบการณ์ และเติบโตจากสายงานด้านนี้
          "จริงๆ แล้วโดยปกติ ปลัด สธ.คนปัจจุบันสามารถเสนอชื่อว่าที่ปลัดใหม่ได้ แต่ก็อยู่ที่ว่าจะตรงใจรัฐมนตรีหรือไม่ แต่หากไม่ตรง อย่างไรเสียก็ต้องสิ้นสุดที่รัฐมนตรี คราวนี้ก็อยู่ที่ว่าเกณฑ์การเลือกจะเอาอะไร เอาความเป็นอาวุโสนำ หรือพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมา ยกเว้นว่างานนี้หากมีเหนือกว่านั้นก็พูดยาก ยิ่งใกล้ช่วงเลือกตั้ง การเลือกปลัดคนใหม่ก็คงคิดแค่คุณสมบัติที่กระทรวงต้องการเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ประเด็นการเลือกตั้ง ฐานเสียงอาจ อยู่ในการพิจารณาต้นๆ ด้วย" แหล่งข่าวกล่าว
          ลองมาดูกันว่า ในแวดวงสาธารณสุขต้องการว่าที่ปลัดใหม่อย่างไร...
          นายโอสถ สุวรรณ์เศวต ประธานสมาพันธ์ลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุข เห็นว่า คนที่จะมาเป็นผู้นำต้องกว้างขวาง ไม่ยึดติดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่ใช่ว่ามาจากแพทย์ก็จะมุ่งแต่แพทย์อย่างเดียว แต่ต้องให้ความสำคัญกับทุกวิชาชีพ โดยต้องมีนโยบายที่ยึดบุคคลเป็นที่ตั้ง เพราะ หากบริหารให้บุคลากรมีคุณภาพ มีความเป็นอยู่ที่ดีก็จะทำให้การบริหารอื่นๆ ทำได้ เพราะหากบุคลากรอยู่ดี มีสุข การทำหน้าที่การให้บริการประชาชนก็จะดีไปด้วย ทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมด
          นพ.สุเมธ ฉายศิริกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสาขาจิตเวช รพ.สุราษฎร์ธานี มองว่า ว่าที่ปลัดใหม่ที่ผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บริหารต้องการจะไม่เหมือนกัน อย่างผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องการผู้นำที่เข้าใจลักษณะงานจริง และเอาใจใส่ร่วมแก้ปัญหา ขณะที่มุมมองของผู้บริหารจะมองว่าตอบสนองนโยบาย และเร่งรัดงานได้หรือไม่ ซึ่งส่วนตัวขอแค่บุคคลที่สานต่องาน และให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามขั้นตอน
          เสียงสะท้อนเล็กๆ น้อยๆ จากบุคลากร อยู่ที่ว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจจะมองเรื่องนี้อย่างไร..


pageview  1147325    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved