HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 02/07/2561 ]
อย.ฟันอีกอาหารเสริม สเตย์ไฟเบอร์ฯลดอ้วน

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจ้งว่า ได้เก็บตัวอย่างอาหารจากสถานที่ผลิตอาหารชื่อ บริษัทบราเทอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ 134/306 ซอยคู้บอน 27 แยก 15 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางวิชาการ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรากฏว่าตรวจพบยาแผนปัจจุบันเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ดังนั้น เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค จึงเห็นควรประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบ ดังนี้
          ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตราสเตย์ ไฟเบอร์ เอ อย.10-1.10858-1-0082 Lot No:6001  MFG:20.07.2017  Exp.:20.07 .2018  ตรวจพบยาแผนปัจจุบัน Fenflura mine  การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายจัดเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามม.26 (1) ฝ่าฝืน ม.25 (1)โทษตาม ม.68 แห่ง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
          ดังนั้น จึงประกาศให้ประชาชนระมัดระวังในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว ซึ่ง อย.อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป


pageview  1147341    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved