HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 02/07/2561 ]
3-3 ท่าตรวจเต้านมประจำคัดกรองมะเร็งง่ายๆ

มะเร็งเต้านมพบเป็นมะเร็งอันดับ 1 ในสตรีไทย  ซึ่ง นพ.สมศักดิ์  อรรฆศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ เผยสถิติตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันพบว่ามะเร็งเต้านมมีอุบัติการณ์เกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
          ข้อมูลทะเบียนมะเร็งในไทยปี 54 พบมีผู้ป่วยรายใหม่ 12,613 ราย หรือคิดเป็น28.5 ต่อประชากร 100,000 คน ปัจจุบันยังมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง
          ผู้หญิงอายุน้อยตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ก็เสี่ยงมากขึ้นเช่นกัน  ทั้งผู้หญิงทุกช่วงอายุมีความเสี่ยงที่จะเป็นได้ จึงแนะนำหมั่นสังเกตความผิดปกติด้วยตนเอง และตรวจเต้านมประจำหรือตรวจเมมโมแกรมเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป
          นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติระบุ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง เริ่มต้นจากดูหน้ากระจก มี3ท่าย่อยคือ ท่าแรกยืนตรงแขนชิดลำตัวดูเปรียบเทียบเต้านม 2 ข้าง ตั้งแต่ขนาดรูปร่าง รอยบุ๋ม รอยย่น สี การบวมของผิวหนังลักษณะหัวนมลานนม จากนั้นหันตัวเล็กน้อยสังเกตด้านข้าง
          ท่าที่ 2 ยกมือทั้ง2ข้างขึ้นเหนือศีรษะ ร่วมกับขยับแขนขึ้นลงสังเกตความผิดปกติ โดยเฉพาะรอยบุ๋มของผิวหนังบริเวณเต้านมที่เกิดจากการดึงรั้งได้ชัดเจนมากขึ้น เพราะในรายที่เป็นมะเร็งอาจดึงรั้งผิวหนังให้เกิดรอยบุ๋มได้
          ท่าที่ 3 มือเท้าเอว กดและปล่อยมือให้กล้ามเนื้อหน้าอกเกร็งตัว โน้มตัวไปข้างหน้าให้สังเกตรอยดึงรั้งง่ายขึ้น
          ขั้นตอนต่อไป คลำที่เต้านม ทำได้ทั้งท่านั่งท่านอนโดยใช้ด้านฝ่ามือของนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางบริเวณค่อนไปทางปลายนิ้ว
          การคลำมี 3 แบบ 1.คลำเป็นก้นหอยหรือตามเข็มนาฬิกา เริ่มจากส่วนบนหัวนม วนเลื่อนนิ้วมือตามเข็มนาฬิกา เป็นวงกลม ขยายวงออกไปเรื่อยๆจนถึงฐานเต้านมและรักแร้
          2.คลำตามแนวนอนขึ้นลงขนานกับลำตัว เริ่มจากส่วนล่างด้านนอกของเต้านมเป็นแนวยางถึงกระดูกไหปลาร้าโดยใช้นิ้วมือทั้ง 3 คลำในแนวขึ้นลง สลับกันไปมาให้ทั่วเต้านม
          3.คลำเป็นรัศมีรอบเต้านมหรือรูปลิ่ม เริ่มจากส่วนบนเต้านมจนถึงฐาน และขยับนิ้วมือจากฐานถึงหัวนม เป็นรัศมีรอบเต้านมถึงไหปลาร้าและรักแร้
          สุดท้ายคือบีบบริเวณหัวนมและลานหัวนมเบาๆ เพื่อดูว่ามีน้ำผิดปกติออกมาหรือไม่หากพบความผิดปกติควรรีบพบแพทย์ เพื่อตรวจอย่างละเอียดต่อไป


pageview  1147341    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved