Follow us      
  
  

ฐานเศรษฐกิจ [ วันที่ 04/04/2562 ]
ผวา ตู้น้ำหยอดเหรียญ ด้อยคุณภาพจี้รัฐเร่งแก้

 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ไล่บี้สินค้าและบริการที่ไม่ได้คุณภาพ ผิดกฎหมาย ล่าสุดเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวดขัน "ตู้น้ำหยอดเหรียญ" หลังพบไม่มีใบอนุญาตกว่า 90% อยู่ในสถานที่ตั้งไม่เหมาะสม รวมทั้งสินค้าสุขภาพบนสื่อออนไลน์ที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ขณะที่ความคืบหน้าตั้ง "สภาองค์กรของผู้บริโภค" คาดแล้วเสร็จกลางปีนี้
          จากการศึกษาวิจัยโดยคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร สุ่มสำรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญทำในพื้นที่ กทม. 18 เขต พบว่า 1. ผู้ประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 1,117 ราย ไม่มีใบอนุญาตกว่า 91% 2. สถานที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญไม่เหมาะสม คือ อยู่ใกล้บริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น ริมถนน ริมทางเท้า 76.3% ใกล้แหล่งระบายน้ำเสีย/น้ำขัง 28.3% และใกล้ที่ทิ้งขยะทำให้มีแมลงสาบ หนู แมลงวัน 22% ล่าสุดคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) ร่วมมือกับมพบ. และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สุ่มตรวจบ้างแล้ว และพบว่ามีหลายพื้นที่ที่ยังมีตู้น้ำดื่มที่ไม่ได้รับอนุญาต
          นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ได้ทำงานร่วมกับศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขต อาทิ เขตบางบอน ฯลฯ เพื่อประชุมหารือ แนวทางการศึกษาการแก้ไขปัญหาตู้น้ำดื่มแบบหยอดเหรียญในพื้นที่สำนักงานเขตบางบอน เพื่อให้พื้นที่นี้เป็นโมเดล หรือบางบอนโมเดล และจากการเฝ้าระวังปัญหาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในเขตพื้นที่บางบอนที่ผ่านมาพบว่าตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญจำนวน 59 ตู้ยังไม่มีการดำเนินการขออนุญาต
          นอกจากนี้ยังมีการสำรวจใหม่ในโซนศรีนครินทร์ 6 เขตพบว่าตู้น้ำดื่มยังมีการให้บริการเพียงมีการไปยื่นเอกสารขออนุญาตเพียงบางราย เจ้าหน้าที่รับเอกสารไว้ตรวจสอบแต่ยังติดเรื่องค่าธรรมเนียมเหมือนเดิมเลยยังไม่มีผู้ประกอบการขออนุญาตเพิ่มเติมรวมทั้งพบว่าตู้น้ำดื่มในโซนศรีนครินทร์มีตู้น้ำดื่มกว่า 90% ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ พร้อมทั้งบางตู้มีป้ายสติกเกอร์ห้ามให้บริการติดอยู่
          อีกประเด็นที่มพบ. ติดตามคือเรื่องของการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพบนสื่อออนไลน์ พบมีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เคยประกาศว่าเป็นผลิตภัณฑ์อันตรายและได้เพิกถอนเลขสารบบจำนวน 29 ผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการอ้างเลข อย. ปลอม ไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่แสดงที่ตั้งผู้ผลิตยังวางจำหน่ายในสื่อสังคมออนไลน์และร้านค้าออนไลน์ต่างๆ และพบว่าดารา เน็ตไอดอลมีส่วนในการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง
          อีกทั้งยังพบว่ามีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดถึง 753 ชิ้น โดยพบในเฟซบุ๊ก 240 ชิ้น อินสตาแกรม 348 ชิ้น ไลน์ 80 ชิ้น และร้านค้าออนไลน์ 85 ชิ้น โดยผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างเหล่านี้มักจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการขออนุญาตจาก อย. โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นเพียงการจดแจ้งกับ อย. แต่มักจะนำไปโฆษณาว่าผ่านมาตรฐาน อย. แล้วรวมถึงมีบางผลิตภัณฑ์ที่ใส่เลข อย. ไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา
          สำหรับความคืบหน้าการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคขณะนี้ได้รับการรับรองจากองค์กรผู้บริโภค 222 องค์กร และอยู่ในกระบวนการประกาศราชกิจจานุเบกษา และหากกระบวนดังกล่าวเสร็จสิ้นสภาองค์กรของผู้บริโภคจะสามารถจัดตั้งได้เป็นทางการประมาณในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนนี้ ทั้งนี้สิ่งที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและ สคบ.ต้องดำเนินการ ก่อนกฎหมายจะใช้บังคับ มี 2 ส่วน คือ 1. จัดทำแบบการจัดตั้งสภาองค์กรฯ เช่น วิธีการจดแจ้ง แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล เอกสาร รวมถึงประกาศต่างๆ เพราะถ้าไม่มีแบบการจัดตั้ง ก็จะไม่สามารถเริ่มขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภคได้
          2. ดำเนินการเรื่องเงินอุดหนุน เพราะหลังจากมีการขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภค และรวมตัวกันจัดตั้งสภาองค์กรแล้ว จะมีการให้เงินอุดหนุนไปยังสภาองค์กรซึ่งการดำเนินงานทั้ง 2 ส่วนนั้น จะมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะของแต่ละเรื่อง และจะเชิญภาคประชาชนเข้าประชุมด้วย
          "ความท้าทายของการเกิดสภาองค์กรของผู้บริโภค คือ เรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และยอมรับความหลากหลาย เพราะถ้าแต่ละองค์กรแบ่งกันเป็นกลุ่มย่อยๆ และไม่มีกลุ่มใดที่มีสมาชิกเกินครึ่งหนึ่งขององค์กรผู้บริโภคที่จดทะเบียนทั้งหมด ก็ไม่มีทางที่สภาองค์กรจะเกิดขึ้น"
          "ในเฟซบุ๊ก อินสตราแกรม ไลน์และร้านค้าออนไลน์ มีสินค้าสุขภาพที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงมากมาย"

 pageview  1162432    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved