Follow us      
  
  

ประชาชาติธุรกิจ [ วันที่ 05/09/2562 ]
สัญญาณเตือน โรคหลอดเลือดสมอง ถ้ามีอาการต้องรีบพบแพทย์

โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดโรคหนึ่งในบรรดาโรคทางระบบประสาท และเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญในอันดับต้น ๆ ของประเทศและของโลก ยิ่งพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบันที่ชอบกินของหวานและมีไขมันยิ่งมีแนวโน้มว่าจะมี ผู้ป่วยโรคนี้เพิ่มขึ้น ๆ ในอนาคต
          นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า โรคนี้ถ้าหากได้รับการรักษาไม่ทันท่วงที ส่วนใหญ่จะมีความพิการหลงเหลือตามมา ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคนี้คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง มีญาติสายตรงป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ขาดการออกกำลังกาย น้ำหนักเกิน สูบบุหรี่ เป็นต้น
          อาการเตือนสำคัญของโรคนี้ คือ แขนขาอ่อนแรงซีกเดียวของร่างกาย สับสน พูดลำบาก พูดไม่รู้เรื่อง ตามองเห็นลดลงหนึ่งข้างหรือทั้งสองข้าง มีปัญหาการเดิน มึนงง ซึ่งอาการเหล่านี้ มักเกิดฉับพลัน ถ้าหากมีอาการดังที่กล่าวมา ควรรีบพบแพทย์ด่วน ที่สุด หรือภายใน 3 ชั่วโมงครึ่ง จึงจะสามารถรักษาชีวิตและฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติได้มากที่สุด
          ส่วนการลดความเสี่ยง คุณหมอแนะนำให้รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารเค็ม อาหารไขมันสูง ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนัก งดเครื่องดื่มมึนเมา เลี่ยงสูบบุหรี่ และตรวจสุขภาพประจำปี
          พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัญหาที่สำคัญของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคือการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จำเป็นต้องรักษาหรือฟื้นฟูด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ร่างกายมีสภาพที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น
          "สำหรับวิธีการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตควรทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ดูแล เพื่อการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากเป็นการฟื้นฟูผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเรื้อรังหรือฉับพลัน เพื่อลดความพิการหรือป้องกันความพิการให้ได้มากที่สุด สามารถใช้ชีวิตให้เป็นปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
          พญ.ไพรัตน์ให้ข้อมูลอีกว่า การวินิจฉัยโรคว่าคนไข้อ่อนแรง จากอัมพฤกษ์อัมพาตหรือไม่ หรือเป็นที่กล้ามเนื้อและกระดูก แพทย์จะซักประวัติและอาจเอกซเรย์สมองร่วมด้วย หากพบว่าเป็นโรคดังกล่าวจะส่งให้แพทย์ดูแลอาการให้สภาพคงที่ จากนั้นส่งไปยังศูนย์ฟื้นฟูเพื่อกายภาพบำบัดตามลำดับ
          ดังนั้น ทุกคนควรมีความรู้เบื้องต้นในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและการทราบถึงอาการเบื้องต้น เพื่อจะได้รักษาได้ทันเวลา ยิ่งเข้ารักษาเร็วก็ยิ่งมีโอกาสสูง มากในการเยียวยาอาการให้ดีขึ้น

 pageview  1168649    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved