Follow us      
  
  

กรุงเทพธุรกิจ [ วันที่ 23/09/2564 ]
จาก อัลไซเมอร์ สู่ความจำเสื่อมถาวร

 โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's disease) เป็นโรคที่พบมากในผู้สูงอายุ ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่จากการศึกษาวิจัยพบว่า เกิดจากการสะสมของ amyloid plaques ในเซลล์สมอง ส่งผลให้สารสื่อประสาทอะเซติลโคลีน ลดลง มาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น เป็น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดัน โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน รวมถึงปัจจัยด้านพันธุกรรม เป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน และการเข้าสังคม
          อาการเริ่มต้น คือ การถามคำถามเดิมซ้ำๆ เริ่มคิดอะไรที่ซับซ้อนไม่ได้ มีความลังเล ไม่สามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ มีความวิตกกังวลมากขึ้น ตื่นตกใจง่าย และอาจมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ หากสังเกตเห็นคน ในครอบครัว เข้าข่ายอาการของ โรคความจำเสื่อม ต้องรีบไปรับการตรวจวินิจฉัย เพราะหากพบสาเหตุ ที่รักษาได้ จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะความจำเสื่อมถาวร หากตรวจหาสาเหตุแล้วพบว่าเป็นอัลไซเมอร์ ปัจจุบันมียาชนิดรับประทาน เพื่อช่วยชะลอความเสื่อม ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นได้

 pageview  1203479    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved