Follow us      
  
  

กรุงเทพธุรกิจ [ วันที่ 05/04/2564 ]
มะเร็ง สิทธิบัตรทองรักษา ทุก รพ. ที่พร้อม

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ปรับระบบบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)ให้สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลที่มีความพร้อมตามหลักการ Cancer Anywhere หรือ "โรคมะเร็งไปไหนได้ทุกที่ก็ได้ที่พร้อม" ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 ภายใต้นโยบาย "ยกระดับบัตรทอง" ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
          โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ หนึ่งในโรงพยาบาลที่พัฒนาศักยภาพจัดตั้ง "ศูนย์รังสีรักษามะเร็ง" เพื่อร่วมดูแล ผู้ป่วยมะเร็งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ และเข้าร่วมให้บริการ โรคมะเร็งไปไหนได้ทุกที่ก็ได้ที่พร้อมโดยผู้ป่วยมะเร็งสิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับรักษาได้โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ครอบคลุมทั้งการผ่าตัด ให้ยาเคมีบำบัด ยาต้านฮอร์โมน ฉายรังสี รวมถึงตรวจติดตามหลังการรักษา ทำให้ผู้ป่วย เข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
          นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ระบุว่า เขตสุขภาพ ที่ 1 เชียงใหม่ มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ราว 3,500 รายต่อปี ตั้ง "ศูนย์รังสีรักษามะเร็ง" ตั้งแต่ ปี 2562 ให้บริการ ครบวงจร ทั้งคัดกรอง  ตรวจวินิจฉัย รักษาโดยการผ่าตัด เคมีบำบัด ให้ยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า ยาภูมิคุ้มกันและ รังสีรักษาโดยเครื่องฉายรังสีแบบปรับความเข้มแสง 4 มิติ เครื่องจำลองการฉายรังสี แบบ 4 มิติ และรักษาด้วยการฝังแร่ระบบ 3 มิติ ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาและลดการรอคิว ให้บริการฉายแสงผู้ป่วยได้เกือบ 700 รายต่อปี ลดการรอคิว เพิ่มโอกาสรักษา และลดอัตรา เสียชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งได้
          ขณะที่ "โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง" โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านมะเร็ง สังกัดกรมการแพทย์ ดูแลผู้ป่วยมะเร็งมา 27 ปี มีความพร้อมบริการรักษามะเร็งที่ครบวงจรในทุกมิติ  ดำเนินตามนโยบายโรคมะเร็ง ไปไหนได้ทุกที่ก็ได้ที่พร้อมด้วยเช่นกัน  บริหารจัดการคิวรอการรักษาเชื่อมโยง บริการร่วมกับโรงพยาบาลใกล้เคียงที่มีศักยภาพด้านมะเร็ง ทำให้สามารถหาคิวที่สั้นที่สุดเพื่อดูแลผู้ป่วยเข้าถึง การรักษาโดยเร็ว พร้อมทั้งพัฒนาพยาบาลผู้ประสานงาน (Nurse Coordinator) รองรับบริการผู้ป่วย จัดทำแอพพลิเคชัน LPCH EASY จัดเก็บข้อมูล การรักษาและเป็น ช่องทางให้ผู้ป่วยจองคิวนัดหมายล่วงหน้า
          นพ.วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กล่าวว่า ผู้ที่ เข้ามาตรวจคัดกรองและพบว่าเป็น มะเร็งระยะแรกจะสามารถเข้ารับการรักษา ได้ทันที นั่นหมายความว่า เมื่อรู้เร็ว รักษาเร็ว ก็มีโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้ นโยบายนี้ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องรอคิวการรักษายาวนานเหมือนในอดีตอีกต่อไป
          ขณะที่ "นายสวัสดิ์ เพชรทองคำ" อายุ 71 ปี ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง  เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย ที่เข้ารับการฉายแสงรักษา ที่ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลนครพิงค์ กล่าวว่า ทราบว่าเป็นมะเร็งปอดระยะที่ 3-4 ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา  โดยต้องรับการฉายแสงทั้งหมด 30 ครั้ง และเคมีบำบัดอีก 8 ครั้งไม่ได้ต้องรอคิวนาน ตอนนี้รับการฉายแสงแล้ว 15 ครั้ง ได้รับบริการที่ดี ทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เป็นสิ่งที่ดีมาก

 pageview  1178780    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved