Follow us      
  
  

สยามรัฐ [ วันที่ 06/11/2562 ]
เตือนประชาชนระวังโรคติดต่อมาจากยุงลาย

  เมื่อวันที่ 5 พ.ย.62 นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า บางพื้นที่ของประเทศระยะนี้ ยังมีฝนตกอยู่ ทำให้เกิดน้ำขังในภาชนะต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด เพราะอาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคติดต่อนำโดยยุงลาย และช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งนี้ โรคติดต่อนำโดยยุงลายดังกล่าว คือโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลายโดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสซิกาที่ในช่วงนี้พบผู้ป่วยประปรายในบางพื้นที่ไม่พบกลุ่มก้อนการระบาด และไม่มีผู้เสียชีวิตปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสซิกายังไม่มียาในการรักษา และยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคโดยเฉพาะ จะรักษาตามอาการ โดยการพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆ ถ้ามีไข้ควรเช็ดตัวให้ไข้ลดหรือให้ยาลดไข้ เช่น ยาพาราเซตามอลและห้ามรับประทานยาแอสไพริน หรือยากลุ่มลดการอักเสบที่ไม่ใช่ สเตียรอยด์ เนื่องจากยาบางชนิดอาจทำให้เลือดออกในอวัยวะภายในได้ง่ายขึ้น

 pageview  1172997    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved