Follow us      
  
  

สยามรัฐ [ วันที่ 06/09/2562 ]
ทน.โคราชฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง ส่งมอบเครื่องมือแพทย์นับล้าน

นครราชสีมา: เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ลานอเนกประสงค์ อาคารกาญจนาภิเษก เทศบาลนครนครราชสีมา นายสุรวุฒิ  เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมพันเอกสุรัตน์ ประเสริฐสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารีผู้แทนจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมาและผู้นำชุมชนร่วมทำพิธีส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ประกอบด้วยเตียงผู้ป่วย 60 เตียง รถเข็น 30 คัน เครื่องดูดเสมหะ 20 เครื่อง เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร 20 เครื่องที่ฝึกเดินสี่ขา 30 อัน ไม้เท้าสามขา30 อัน ให้แก่ญาติผู้ป่วยในกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข
          นายสุรวุฒิ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีประชากรทั้งสิ้น 69 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ 12 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 16.8 ซึ่งเป็นแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในพื้นที่รับผิดชอบ 37.5 ตารางกิโลเมตรของ ทน.นครราชสีมา มีผู้สูงอายุจำนวน 22,305 คนคิดเป็นร้อยละ 10.9 บางส่วนอยู่ในสภาวะพึ่งพิงเกิดจากความเสื่อมสภาพของร่างกายและโรคภัยไข้เจ็บเป็นสาเหตุให้เกิดความพิการเช่นโรคหลอดเลือดสมอง (Stoke)ส่งผลให้อัมพฤกษ์หรืออัมพาตรวมทั้งการประสบอุบัติเหตุ ทน.นครราชสีมาจึงได้ดำเนินการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุพึ่งพิงกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2560 โดยจัดทีมหมอครอบครัวและผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เพื่อให้การฟืนฟูร่างกายและสร้างเสริมสุขภาพ
          "ล่าสุดพบยังผู้ป่วยอีกจำนวนมากต้องการดูแลและฟื้นฟูสภาพที่ขาดโอกาสการเข้าถึงบริการขาดอุปกรณ์ต่างๆในการช่วยเหลือ เคลื่อนย้ายและการดำรงชีพประจำวัน เช่น เตียง ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ รถเข็นชนิดนั่ง เครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องดูดเสมหะ รวมทั้งการส่งกลับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่างๆเพื่อดูแลต่อเนื่องในระดับปฐมภูมิซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์การแพทย์เป็นจำนวนมาก  อย่างไรก็ตาม ทน.นครราชสีมา ได้กำหนดนโยบายดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นรูปธรรม จึงจัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและเสริมสร้างสุขภาพประจำปี 2562 โดยได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพทน.ฯ และเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ทน.นครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่บ้านและสามารถดูแลรักษาอาการป่วยเบื้องต้นได้เอง" นายสุรวุฒิ กล่าว

 pageview  1168655    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved