Follow us      
  
  

สยามรัฐ [ วันที่ 07/05/2562 ]
สวช.ชวนคนไทยฉีดวัคซีนฟรีสร้างภูมิคุ้มกันโรค

นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 24-30 เม.ย.ของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2019 มีแคมเปญว่า Protected Together: Vaccines Work!สำหรับประเทศไทยได้ดำเนินแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ปี 2520 ซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ให้บริการวัคซีนขั้นพื้นฐาน 12 โรคเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่กลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทุกคนทั้งเด็กไทยและต่างชาติ
          "พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนรู้เพียงแค่ว่า วัคซีนเป็นความจำเป็นสำหรับเด็ก แต่ในความเป็นจริงวัคซีนสามารถป้องกันโรคในผู้ใหญ่ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนพื้นฐาน 12 โรค ยังรวมถึงวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่(Influenza) ที่ให้บริการในกลุ่มเสี่ยงเช่น สตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปประชาชน ผู้สูงอายุ และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขดังนั้น ประชาชนทุกคนควรให้ความสำคัญกับการรับบริการวัคซีนตลอดทุกช่วงวัย กับสถานพยาบาลของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้เก็บรักษาสมุดการรับวัคซีน เพื่อติดตามการรับวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้ครบถ้วน" นพ.นครระบุ

 pageview  1172999    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved