Follow us      
  
  

สยามรัฐ [ วันที่ 06/03/2562 ]
ฝุ่นจิ๋ว 2.5 อันตรายต่อ ตา เด็ก เตือนช่วงอายุ 20-40 ปีเสี่ยงสุด

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่า เด็กและผู้ใหญ่ในช่วงอายุ 20 - 40 ปี เป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดที่จะเกิดปัญหาทางตาจากมลภาวะทางอากาศ ซึ่งฝุ่น PM 2.5 อาจส่งผลให้ดวงตาระคายเคืองแต่มักเป็นระยะสั้นๆ ไม่เกิดอันตรายร้ายแรงกับดวงตายกเว้นเด็กที่มีความผิดปกติกับดวงตา เช่น มีประวัติเป็นภูมิแพ้ ภูมิแพ้ขึ้นตา อาจเคืองตาหรือตาแดงมากกว่าปกติ โดยจะระคายเคืองเล็กน้อยถึงมาก ไม่สบายตาเรื้อรัง
          เช่น เคืองตา คันตา เหมือนมีอะไรอยู่ในตา ตาแห้ง เด็กอาจขยี้ตาบ่อยๆ ตาแดงเป็นๆ หายๆ หรือรุนแรงถึงขั้นเยื่อบุตาอักเสบ กระจกตาอักเสบ และกระจกตาถูกทำลายในระยะยาว ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใด แต่เกิดจากสัมผัสฝุ่นต่อเนื่องเป็นเวลานาน
          พญ.สุมาลิน ตรัยไชยาพร หน. กลุ่มงานจักษุวิทยาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า หากพบเด็กแสบตา-เคืองตามาก โดยสันนิษฐานว่ามาจากฝุ่นละอองหรือฝุ่นควันต่างๆ ควรปฏิบัติดังนี้ 1.ใช้น้ำสะอาดล้างตาอาจเป็นน้ำต้มสุกเย็นแล้วหรือน้ำเกลือล้างแผล2.ถ้ามีน้ำตาเทียมสำหรับหยอดตาใช้ล้างดวงตาได้ 3.ให้เด็กกะพริบตาถี่ๆ เพื่อให้ฝุ่นหลุดออกมาเร็วขึ้น หลีกเลี่ยงขยี้ตา
          สำหรับการป้องกัน เนื่องจากดวงตาเป็นอวัยวะที่ยากต่อการป้องกันการสัมผัสฝุ่นมลภาวะ จึงควรหลีกเลี่ยงเด็กจากการอยู่ในบริเวณฝุ่นควันหนาแน่นหากเด็กมีอาการเช่นตาแดงมาก ขี้ตาสีเขียวหรือเหลืองแสดงว่าติดเชื้อ เจ็บหรือปวดตารุนแรง ตามัวลง เห็นภาพไม่ชัด-ซ้อน เห็นแสงกระจายเป็นรัศมีรอบๆ มีเลือดออกในตา ควรรีบพบจักษุแพทย์

 pageview  1155547    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved