Follow us      
  
  

สยามรัฐ [ วันที่ 28/11/2561 ]
หมอแนะรับยาแก้เบาหวานถูกวิธีลดตาย

 เมื่อวันที่ 27 พ.ย.61 นายแพทย์เพชร รอดอารีย์ เลขาธิการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าปัจจุบันโรคเบาหวาน นับว่าเป็นโรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิต ปีละจำนวนมากโดยมีทั้งหมด 4 ชนิด โดยชนิดที่ 2 คือกลุ่มคนวัยทำงาน จะมีอัตราเสี่ยงสูงสุดโดยคาดว่าจะมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กว่า 80,000 คนต่อปีในประเทศไทย โดยหากผู้ป่วยไม่ค่อยดูแลสุขภาพ และควบคุมระดับน้ำตาลก็จะเพิ่มขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ตาบอด ไตวาย การรักษาโดยการตัดแขน / ขาหรือการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งจากรายงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ปี 2561 เปิดเผยว่าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาในระบบโรงพยาบาลของรัฐบาลพบว่ายังมีสัดส่วนของผู้ป่วยที่ยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสะสมได้ตามเป้าหมายสูงอยู่ ซึ่งส่งผลสร้างภาระเพิ่มขึ้น และเป็นปัญหาซึ่งกระทบต่อระบบสาธารณสุข
          นายแพทย์เพชร กล่าวว่า จากผลงานวิจัยล่าสุด ของยาเม็ดชนิดรับประทานในกลุ่มที่มีกลไกการออกฤทธิ์ที่ไต โดยมีการขับน้ำตาลออกทางปัสสาวะ ได้มีการนำเสนอในงานประชุมของแพทย์โรคหัวใจ โดยสมาคมโรคหัวใจสหรัฐฯ (American Heart Association หรือ AHA) ที่ผ่านมาได้ยืนยันถึงคุณประโยชน์ของการใช้ยาที่มีกลไกขับน้ำตาลออกทางปัสสาวะโดยงานวิจัยนี้ได้มีการให้พิจารณาใช้ยาที่มีกลไกขับน้ำตาลออกทางปัสสาวะเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ตั้งแต่ระยะแรกๆทั้งที่ยังไม่มีภาวะของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือมีโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วด้วย งานวิจัยดังกล่าวถือเป็นการศึกษาวิจัยในคนไข้เบาหวานเกี่ยวกับผลทางหลอดเลือดหัวใจที่ใหญ่ที่สุดงานวิจัยหนึ่ง โดยสุ่มทำในผู้ป่วยจำนวน 17,160 คนจาก 882 แห่งใน 33 ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย

 pageview  1155547    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved