Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์แนวหน้า [ วันที่ 04/10/2564 ]
ภูเก็ตเริ่มผ่อนคลายมาตรการปชช.เดินทางเขาในจังหวัดแบบมีเงื่อนไข

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่บริเวณ ด่านตรวจท่าฉัตรไชย อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือเป็นด่านตรวจทางบกที่เข้ามายังจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันแรกของจังหวัดภูเก็ตที่เริ่มมีคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 5745/2564 เรื่องมาตรการคัดกรองการเดินทาง เข้าจังหวัดภูเก็ตตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในคำสั่งนี้มีสาระสำคัญในเรื่องของมาตรการเข้าจังหวัดภูเก็ต ซึ่งหากเป็นคนที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ตหากจะเดินทางเข้าก็ต้องมีการฉีดวัคซีนครบโดสและต้องมีผลการตรวจ ซึ่งหากไม่ตรวจมาก่อนก็สามารถนำชุมตรวจมาตรวจคัดกรองที่หน้าด่านตรวจได้ โดยทางเจ้าหน้าที่จะตรวจและรับรองผลการตรวจให้ ซึ่งจะใช้เฉพาะคนที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น ส่วนคนต่างจังหวัดก็ให้ตรวจ คัดกรองมาให้เรียบร้อยและต้องฉีดวัคซีน ครบโดสถึงจะสามารถเข้าจังหวัดภูเก็ตได้
          สำหรับคำสั่งดังกล่าวสำหรับผู้ที่ เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตดังนี้คือ 1) โดย ผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากทุกจังหวัดต้องได้รับวัคซีนครบตามที่จังหวัดกำหนด และต้องมีผลตรวจ RT - PCR หรือ วิธีการ Antigen Testโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน ก่อนเดินทางถึง 2) ผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด - 19 มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 3) กรณี ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดภูเก็ต เดินทางผ่านด่านตรวจ ท่าฉัตรไชย และด่านตรวจทางน้ำ (ท่าเรือ) สามารถนำชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ที่ได้มาตรฐานการรับรองจาก อย. ไปตรวจกับสถานพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการ หรือ รพ.สต. หรือนำมาตรวจเองต่อหน้า เจ้าหน้าที่ ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน (เพิ่มทางเลือกให้กับผู้เดินทางเพื่อลดความแออัดในการตรวจที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชย) 4) ผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับการยกเว้นมาตรการ เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ที่เดินทาง มากับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล, ผู้เดินทางมากับรถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย
          5) เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึงผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีน ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน ก่อนเดินทางถึง กรณีผู้เดินทางผ่านด่านตรวจท่าฉัตรไชย และด่านตรวจทางน้ำ (ท่าเรือ) สามารถนำชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ที่ได้มาตรฐานการรับรองจาก อย. มาตรวจเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน  6) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" และเปิดระบบติดตามไว้ตลอดเวลา หรือลงทะเบียนเข้าผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทาง เข้าจังหวัดภูเก็ตล่วงหน้า และแสดงคิวอาร์โค้ด (QR Code) ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนเข้าจังหวัดภูเก็ต และ 7) เปิดด่าน ตรวจท่าฉัตรไชยตลอด 24 ชั่วโมง

 pageview  1192268    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved