Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์แนวหน้า [ วันที่ 23/09/2564 ]
โคราชคุมเข้มสกัด 10 คลัสเตอร์ลามหนัก

 ตลาดสุรนารีขยายวงไม่หยุดปากน้ำติดใหม่ยังทะลุ1พัน'สมุทรสาคร-บุรีรัมย์'ดีขึ้น
          โควิดทั่วไทยภาพรวมลดลง สมุทรปราการติดรายวัน เกิน 1 พันราย เสียชีวิต 4 ศพ ชลบุรียังพุ่งติดอีก 715 ราย ดับ 3 ศพ ระยองติดเชื้อ 423 ราย เสียชีวิต 2 ศพ สมุทรสาครดีต่อเนื่อง ติดเชื้อ 222 ราย เสียชีวิต 3 ศพโคราชยังแรงไม่ตก คุมเข้ม 10 คลัสเตอร์ตลาดสด-โรงงานลามเข้าชุมชน พังงาป่วยอีก 90 ราย สั่งปิดเพิ่ม 1 พื้นที่เสี่ยง กระบี่ติดเพิ่ม 75 ราย สั่งปิด 3 หมู่บ้าน ใน อ.ลำทับ 14 วัน บุรีรัมย์ติดเชื้อต่ำกว่า 50 ราย
          เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ทำเนียบรัฐบาล นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยช่วงหนึ่งว่า สำหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ กทม. 2,455 ราย สมุทรปราการ 910 ราย ชลบุรี 715 ราย ราชบุรี 455 ราย สงขลา 453 ราย ระยอง 423 ราย นราธิวาส 357 ราย ปราจีนบุรี 271 ราย นครราชสีมา 263 ราย ปัตตานี 257 ราย ทั้งนี้ จ.นครพนม เป็นจังหวัดเดียว ที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ของวันนี้
          ปากน้ำป่วยใหม่ยังสูง1,038/ตาย4
          กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ใน จ.สมุทรปราการ พบผู้ป่วยรายใหม่ 910 ราย จากในพื้นที่จังหวัด 737 ราย รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 173 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 103,481 ราย รักษาหายสะสม 81,159 ราย กำลังรักษา 21,193 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย เสียชีวิตสะสม 1,129 ราย
          ชลบุรีพุ่งไม่หยุดติดอีก715/เสียชีวิต3
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 715 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 81,402 ราย กำลังรักษา 13,173 ราย รักษาหาย สะสม 67,656 ราย เสียชีวิตอีก 3 ราย เสียชีวิตสะสม 573 ราย โดยสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จากในครอบครัว 236 ราย จากสถานที่ทำงาน 138 ราย จากบุคคลใกล้ชิด 31 ราย จากร่วมวงสังสรรค์ 2 ราย ให้ประวัติ เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด นนทบุรี 1 ราย ระยอง 1 ราย สถานประกอบการใน จ.ระยอง หลายแห่ง 38 ราย อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 25 ราย บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ในสถานประกอบการ 75 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง
          ระยองติดเชื้อพุ่ง423รายเสียชีวิต2
          ศูนย์ปฏิบัติการฯ โควิด-19 ระยอง โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ใน จ.ระยอง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ 423 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตสะสม 137 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 27,554 ราย หายป่วยสะสม 18,998 ราย กำลังรักษา 8,360 ราย
          สมุทรสาครติดใหม่ 222 เสียชีวิต 3
          สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 222 ราย ซึ่งเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่อง มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และอยู่ระหว่างการรักษาตัวใน โรงพยาบาล 3,478 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 196 ราย และอยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 4,824 ราย
          โคราชป่วยเพิ่ม205ราย
          ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นายแพทย์สมบัติ วัฒนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วย รายใหม่ 205 ราย เป็นผู้ป่วยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 11 ราย เป็นผู้ป่วยเดินทางทางกลับมารักษา 1 ราย การสัมผัสผู้ป่วย 193 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 24,128 ราย รักษาหาย 20,947 ราย ยังรักษาอยู่ 3,015 ราย เสียชีวิตสะสม 166 ราย
          จับตา10คลัสเตอร์ลามเข้าชุมชน
          ขณะนี้การแพร่เชื้อได้ลุกลามขยายวงจากตลาดสดท้องถิ่นและโรงงานอุตสาหกรรมเชื่อมโยงเข้าชุมชนและครอบครัวมากขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมี 10 คลัสเตอร์ ดังนี้
          1.คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่ซีพีเอฟ ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย ป่วยสะสม 986 ราย 2.คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่คาร์กิลมีทส์ ต.กระโทก อ.โชคชัย ป่วยสะสม 1,356 ราย 3.คลัสเตอร์เครือโรงงานแหลมทอง อ.สูงเนิน รวมป่วยสะสมทั้งสิ้น 109 ราย แยกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ โรงงานทอกระสอบ ป่วยสะสม 11 ราย โรงงานแหลมทองโพลทริ ป่วยสะสม 89 ราย และโรงงานแหลมทองโปรตีนฟู้ด อ.สูงเนิน ป่วยสะสม 8 ราย 4.คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่สหมิตรฟูดส์ ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ ป่วยสะสม 101 ราย
          5.คลัสเตอร์ตลาดสุรนารีหรือชื่อเดิมตลาดสุรนคร เมืองใหม่ ซึ่งเป็น ตลาดกลางซื้อขายผักผลไม้ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือป่วยสะสม 447 ราย 6.คลัสเตอร์ตลาดสดเมืองใหม่พิมาย อ.พิมาย ป่วยสะสม 215 ราย 7.คลัสเตอร์ร้านก๋วยเตี๋ยว และโลตัสบัวใหญ่ ป่วยสะสม 51 ราย 8.คลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้างโรงไฟฟ้า อ.เสิงสาง พบป่วย 8 ราย 9.คลัสเตอร์โรงงานข้าวตังหมูหยอง เศรษฐีสาว ต.หัวทะเล อ.เมือง ติดเชื้อ 11 ราย 10.คลัสเตอร์บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ต.จันทึก อ.ปากช่อง ป่วยสะสม 12 ราย
          พังงาป่วยอีก90ราย-ปิดหมู่บ้านเพิ่ม
          ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพังงา หรือ ศบค.พังงา รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 90 ราย แยกเป็น อ.เกาะยาว 1 ราย อ.ทับปุด 12 ราย อ.ตะกั่วทุ่ง 13 ราย อ.ตะกั่วป่า 12 ราย อ.เมืองพังงา 1 ราย อ.ท้ายเหมือง 20 ราย และแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ อ.ท้ายเหมือง 31 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมของ จ.พังงา รวมจำนวน 2,090 ราย
          ขณะที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพังงา ประกาศคำสั่งจังหวัดพังงา ให้ปิดหมู่บ้านเพิ่มขึ้นในพื้นที่ซอย สน.อุปถัมภ์ บ้านทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง และพื้นที่ อ.ตะกั่วทุ่ง รวมถึงจัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม ภายในบริเวณโรงเรียนพระราชทานบ้านทับละมุ หมู่ 5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เพื่อทำการรักษาผู้ติดเชื้อต่อไป
          กระบี่ป่วยเพิ่ม75ดับ1-ปิด3หมู่บ้าน
          สำหรับสถานการณ์การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน จ.กระบี่ ยังพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มเนื่อง โดยล่าสุด ทางศูนย์สื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุข จ.กระบี่ ได้รายงานล่าสุดเมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 21 ก.ย. 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 75 ราย จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 3,548 ราย รักษาตัว ที่ รพ.1447 ราย รักษาหาย สะสะ 2,101 ราย เสียชีวิต 10 ราย
          คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กระบี่ ได้ออกประกาศฉบับที่ 67/2564 มีคำสั่งปิดหมู่บ้านหมูที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ม.3 บ้านดินแดง ต.ดินแดง และ หมู่ที่ 3 ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ เป็นเวลา 14 วัน ห้ามเข้าออกพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. จนถึงวันที่ 3 ต.ค. 2564 หลังพบผู้ติดเชื้อ จากคลัสเตอร์ หอผู้ป่วย ในรพ.กระบี่ หลายราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายวัย 44 ปี เป็น ชาวบ้านหมู่ 2 ต.ดินแดง อ.ลำทับ เป็นผู้ป่วยติดเตียง ติดเชื้อเกิดจากญาติที่อยู่บ้านเดียวกันไปรักษาอาการป่วยด้วยโรคอื่นใน หอผู้ป่วย รพ.กระบี่ ทำให้ติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว กลับมาแพร่เชื้อให้กับผู้ตายและญาติรวม 6 คน
          บุรีรัมย์ดีขึ้น ติดใหม่ต่ำกว่า50ราย
          ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานว่า สถานการณ์เริ่มดีขึ้น พบผู้ป่วยยืนยัน ติดเชื้อรายใหม่ 45 ราย แยกเป็น ผู้ป่วย ติดเชื้อพบในจังหวัด 16 ราย ติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ 29 ราย แยกเป็น ติดเชื้อมาจากจังหวัดเสี่ยง 12 ราย และติดเชื้อมาจากจังหวัดเสี่ยง(พบก่อนเข้าสถานกักกันตัว) LQ 17 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 15,305 ราย เสียชีวิตสะสม 60 ราย หายป่วยสะสม 14,268 ราย ยังรักษาอยู่ 977 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ ทั้ง 45 ราย กระจายใน 12 อำเภอ จากทั้งหมด 23 อำเภอ

 pageview  1193553    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved