Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์แนวหน้า [ วันที่ 12/11/2563 ]
เปิด311คลินิกกัญชาใช้บริการ3.5หมื่นครั้งผู้ป่วยมะเร็งมากสุดไม่พบอาการข้างเคียง

 "อนุทิน" อบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ เผยคลินิกกัญชาทางการแพทย์เปิดแล้ว 311 แห่ง ส่วนใหญ่ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โรคพาร์กินสัน นอนไม่หลับ ผู้รับบริการ 35,495 ครั้ง ร้อยละ 70 อาการดีขึ้นเกือบทั้งหมด ไม่พบอาการข้างเคียง
          เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน เปิดอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์แก่แพทย์และเภสัชกรเขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 150 คน พร้อมกับเผยแพร่ระบบวีดีโอทางไกล ไปยังเขตสุขภาพที่ 7 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
          นายอนุทินกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพิ่มทางเลือกประชาชน เพิ่มการเข้าถึง เนื่องจากหากนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ในสัดส่วนและปริมาณที่เหมาะสม จะเกิดประโยชน์ต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยเปิดคลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนที่มีความพร้อม ขณะนี้ มี 311 แห่ง ผู้รับบริการ 14,236 ราย รวม 35,495 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง โรคพาร์กินสัน ภาวะปวดประสาทที่ดื้อต่อการรักษา นอนไม่หลับเป็นต้น ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นร้อยละ 70 มีการติดตามอาการผู้ใช้สารสกัดกัญชาไม่พบอาการข้างเคียงถึงร้อยละ 98.07
          ทั้งนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา หลายแห่งมีนวัตกรรมที่ดี เช่น มีสายตรงรับปรึกษาเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ เชื่อมระบบบริการกับการดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง มีระบบลงทะเบียนออนไลน์สำหรับผู้สนใจรับคำปรึกษา
          ด้าน นพ.สมศักดิ์เปิดเผยว่า ได้พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ให้มีความทันสมัย รวมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศจัดทำเป็นหลักสูตรและดำเนินการอบรม "การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์" เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีความรู้ ความเข้าใจในการนำสารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรฯ ที่กรมการแพทย์และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้การรับรองแล้ว รวม 11,747 คน
          สำหรับการจัดตั้งคลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์ จะดำเนินการในโรงพยาบาลที่มีความพร้อม ได้รับใบอนุญาต ยส.5 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บุคลากรผ่านการอบรมปฏิบัติตามคู่มือระบบบริการ สาขากัญชาทางการแพทย์ และมีระบบการติดตามอาการเพื่อให้การ จ่ายยามีความปลอดภัย

 pageview  1175623    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved