Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์แนวหน้า [ วันที่ 19/05/2563 ]
โคราชผวาหนักป่วยไข้เลือดออกพุ่งลุยมาตรการป้องกันคู่ขนานโควิด-19

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการควบคุมโรค จ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกของ จ.นครราชสีมา ว่าการระบาดของโรคไข้เลือดออกของ จ.นครราชสีมา ได้รับรายงานพบมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ที่ อ.โนนสูง ซึ่งเราจะต้องรณรงค์เหมือนเดิม เนื่องจากที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนอาจจะไปให้ความสนใจเรื่องการระบาดแพร่เชื้อโควิด-19 ทั้งที่จริงแล้วไข้เลือดออกเป็นเรื่องสำคัญ โดยในส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า จากข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงปัจจุบันในพื้นที่นครราชสีมา พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว จำนวน 906 ราย มีเสียชีวิต 1 ราย โดยอำเภอที่มีอัตราผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงที่สุด คือ อ.โนนไทย รองลงมา คือ อ.โนนสูง และอ.โชคชัย กลุ่มผู้ป่วยที่พบ มากที่สุด เป็นกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปี
          โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 9 นครราชสีมา ได้มีมาตรการควบคุม ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้โรคไข้เลือดออก ระบาดซ้ำเติมสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้

 pageview  1172956    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved