Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์แนวหน้า [ วันที่ 24/12/2562 ]
กรมวิทย์ ตรวจยีนแพ้ยาโรคเกาต์ ฟรี 1 หมื่นรายเป็นของขวัญปีใหม่ 2563

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2563 ให้กับประชาชน โดยให้บริการตรวจยีนแพ้ยาลดกรดยูริก Allopurinol เพื่อป้องกันผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรงในผู้ป่วยโรคเก๊าท์ที่ยังไม่เคยได้รับยามาก่อน หรือเพิ่งได้รับยาลดกรดยูริก มาไม่เกิน 2 เดือน จำนวน 10,000 รายฟรี
          นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคเกาต์รายใหม่ที่ต้องใช้ ยาอัลโลพูรินอล (Allopurinol) จำนวนนับแสนราย ซึ่งยาอัลโลพูรินอลเป็นยาลดการสร้าง กรดยูริก ใช้รักษาผู้ป่วยโรคเกาต์ สำหรับ ผู้ที่มียีน HLA-B*58:01 อัลลีล จะมีความเสี่ยงในการเกิดผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรง (Severe cutaneous adverse drug reactions: SCARs) ได้มากกว่าคนที่ไม่มียีนนี้ 348 เท่า โดยในคนไทยสามารถพบการมียีนเสี่ยงนี้ได้ประมาณ ร้อยละ 15-20 แล้วแต่ภูมิภาค ซึ่งปัจจุบัน การตรวจยีนแพ้ยา HLA-B*58:01 อัลลีล ยังไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสิทธิกองทุนประกันสังคม
          ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน ผู้ป่วยเป็นโรคผื่นแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ เปิดให้บริการตรวจยีน HLA-B*58:01 ในผู้ป่วยโรคเกาต์รายใหม่ก่อนเริ่มยาลดกรดยูริก หรือเริ่มยามาไม่เกิน 2 เดือน จำนวน 10,000 รายฟรี เพื่อเป็น ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยสามารถ ส่งตรวจได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่งทั่วประเทศ ดังนั้น สถานบริการที่ต้องการ ส่งตัวอย่างตรวจสามารถทำหนังสือถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยระบุ "ขอส่งตัวอย่างตรวจเข้าโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2563 จากกระทรวงสาธารณสุขสู่ประชาชน" เพื่อขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าบริการการตรวจ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร. 02-9510000 ต่อ 98095-6
          อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผื่นแพ้ยารุนแรงเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขเรื่องหนึ่งที่ต้องมีกระบวนการดูแล แก้ไข จากรายงานที่มีเข้ามาที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาพบว่า มีผู้ป่วยที่มีผื่นแพ้ยารุนแรงชนิดที่มีการหลุดลอกของผิวหนัง หรือเกิดเป็นแผลพุพองทั่วร่างกายคล้ายไฟไหม้ และเกือบเสียชีวิต มากถึง 1,000-2,000 รายต่อปี โดยยาที่เป็นสาเหตุต้นๆคือ Allopurinol (ยาลดกรดยูริก) และยา Carbamazepine (ยากันชัก) ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคเกาต์ รายใหม่ที่ต้องใช้ยา ยาอัลโลพูรินอล (Allopurinol) จำนวนนับแสนราย แม้ว่า ผู้ป่วยที่เกิดผื่นแพ้ยารุนแรงจะมีจำนวนไม่มาก แต่ต้องรับการรักษาตัว ในโรงพยาบาล ทุกข์ทรมานจากภาวะแทรกซ้อน บางรายตาบอด และ เสียชีวิต หลังจากออกจากโรงพยาบาลยังคงต้องมีการรักษาดูแลรักษาต่อเนื่อง มีผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิดที่ต้องดูแลเป็นอย่างมาก
          "ที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โดยกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม ได้พัฒนาวิธีการตรวจยีนแพ้ยา 3 ชนิด ได้แก่ ยีนแพ้ยากันชัก Carbamazepine ยีนแพ้ยาลดกรดยูริก Allopurinol และยีนแพ้ยาต้านไวรัสเอดส์ Abacavir โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพได้ประกาศเพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจยีนกันชักแล้ว ส่วนยีนแพ้ยาลดกรด ยูริก และยีนแพ้ยาต้านไวรัสเอดส์ อยู่ระหว่างการพิจารณาสิทธิประโยชน์ ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้บริการตรวจยีนแพ้ยากันชักฟรีเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่" นายแพทย์โอภาส กล่าวทิ้งท้าย

 pageview  1174343    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved