Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์แนวหน้า [ วันที่ 07/11/2561 ]
เพิ่มเขตห้ามสูบหน้าประตูโรงเรียน-วัด

ขยายออกไปอีก5เมตร ฝ่าฝืนปรับ5หมื่นบาท
          รองอธิบดีกรมควบคุมโรคชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ ขยายเขตห้ามสูบทางเข้า-ออก สถานที่สาธารณะอีก 5 เมตร ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5 หมื่นบาท  พร้อมกำหนดให้"ทางจอดแล้วจร"เป็น เขตปลอดบุหรี่เพิ่ม
          เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน นพ. ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ ซึ่งเป็นอนุบัญญัติฯที่อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ตามที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) ให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้ ประกาศฉบับที่ 1 คือประกาศ สธ. เรื่องกำหนดประเภท หรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
          นพ.ขจรศักดิ์กล่าวอีกว่า ประกาศฉบับที่ 2 เป็นประกาศเรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และประกาศฉบับที่ 3 ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงคำหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือจูงใจให้บริโภคในฉลากของบุหรี่ ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุง พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ 4 พฤษภาคม 2562 โดยประกาศเหล่านี้ยึดตามเนื้อหากฎหมายเดิม เพียงแต่มีการปรับปรุงขึ้นให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
          นพ.ขจรศักดิ์กล่าวว่า ประเด็นที่หลายคนสนใจคือประกาศฉบับที่ 2 เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ซึ่งนอกจากจะกำหนดลักษณะ รูปแบบของเครื่องหมายที่ไม่ได้กำหนดตายตัวมากเหมือนก่อน แต่จะเน้นว่าต้องมีโลโก้เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร แต่ภายในโลโก้จะมีคำขวัญจังหวัดก็ได้ ไม่ได้ห้ามเหมือนอดีต ส่วนสถานที่สาธารณะก็เหมือนเดิม คือโรงเรียน วัด ศาสนาสถาน สวนสาธารณะ เป็นต้น
          "ปัญหาคือ ที่ผ่านมามีคนร้องเรียนว่า อย่างโรงเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ แต่ก็มายืนสูบหน้าประตูโรงเรียน ประตูวัดก็มี หนำซ้ำยังทิ้งมวนบุหรี่เกลื่อนไปหมด ซึ่งเห็นแต่จับปรับไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายควบคุม จึงมีการปรับปรุง อนุบัญญัติตามกฎหมายล่าสุด โดยจากหน้าประตู หรือทางเข้าประตูรั้วไปอีกระยะทาง 5 เมตรจากทางเข้าออกนั้นๆ ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งเราไม่ได้อยากจับปรับ เรา แค่ต้องการขอความร่วมมือเท่านั้น" นพ.ขจรศักดิ์กล่าว
          รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวต่อว่า สำหรับพื้นที่ซึ่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด แต่สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ในพื้นที่นอกอาคารโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างได้ ส่วนประกาศเกี่ยวกับสถานที่ห้ามสูบก็จะอิงตามประกาศเดิม เพียงแต่จะมีเพิ่มเติมในบางสถานที่ อย่างเดิมมีป้ายรถเมล์ ก็จะเพิ่มเป็นทางจอดแล้วจร ของรถไฟฟ้าบีทีเอส

 pageview  1154880    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved