Follow us      
  
  

ไทยโพสต์ [ วันที่ 08/07/2564 ]
กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกระเบิด จ.สมุทรปราการ พร้อมทั้งให้บริการตรวจและฉีดวัคซีนโควิด 19

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยการคัดกรองสุขภาพ เก็บตัวอย่างสารเคมี พร้อมเปิดหน่วยให้บริการตรวจและฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนในพื้นที่โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกระเบิด จ.สมุทรปราการ
          นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากกรณี ที่มีรายงานข่าวโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกระเบิดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทำให้เกิดควันพิษบริเวณพื้นที่โดยรอบ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก นั้น กรมควบคุมโรค ได้ตรวจประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ด้วยการตรวจวัดค่าสารเคมีในบรรยากาศ และสารเคมีตกค้างในร่างกาย เพื่อประเมินการสัมผัสกับสารเคมี พร้อมทั้งให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 และการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ด้วย
          เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีเหตุการณ์โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกระเบิด ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใย เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ศูนย์อพยพ มีความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจ จึงสนับสนุนรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 2 คัน โดยตรวจกลุ่มเสี่ยง 272 ราย จากศูนย์อพยพโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ จำนวน 171 ราย และศูนย์อพยพโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง จำนวน 101 ราย อยู่ระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคสนับสนุนวัคซีนโควิด 19 ให้โรงพยาบาลบางพลี จำนวน 1,000 โดส ประชาชนเข้ารับบริการฉีดแล้วจำนวน 100 ราย นอกจากนี้ ยังได้นำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แจกให้กับประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด 19
          อธิบดีกรมควบคุมโรค  กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่อยู่ในศูนย์อพยพ จำนวน 6 แห่ง ได้มีการเฝ้าระวัง คัดกรองตรวจสุขภาพโดยได้รับผลกระทบจากสารเคมี จำนวน 296 คน ในจำนวนนี้มีการเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพิ่มเติม จำนวน 120 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหาระดับความเข้มข้นของสารเมตะโบไลท์จากการรับสารเคมีสไตรีน
          สำหรับการตรวจวัดค่าสารเคมีในบรรยากาศบริเวณใกล้เคียง ด้วยเครื่องมือสำหรับการตรวจวัดก๊าซและไอ (เครื่อง Miran vapor analyzer) ที่สามารถตรวจหาสารเคมีสไตรีน ที่ศูนย์อพยพ 8 แห่ง ได้แก่ 1.อบต.บางพลีใหญ่  2.โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 3.โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 4.โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์  5.โรงเรียนคลองบางกระบือ 6.วัดบางโฉลงนอก 7.วัดบางโฉลงใน และ 8.วัดราษฎร์บูรณะ บางปลา เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าศูนย์อพยพมีความปลอดภัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค โทร 02 590 3866

 pageview  1182112    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved