Follow us      
  
  

ไทยโพสต์ [ วันที่ 24/12/2562 ]
อาชีวะร่วมกับกรมสุขภาพจิตวิเคราะห์หาสาเหตุตีกัน

 สอศ.ร่วมกับกรมสุขภาพจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนที่ใช้ความรุนแรงรายบุคคล นำร่อง 3 วิทยาลัย หวังป้องกันปัญหานักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาทระยะยาว
          นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าวถึงมาตรการการป้องกันปัญหานักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาท ว่า สำหรับการแก้ปัญหา ดังกล่าวในระยะยาวนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรม การการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการ วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนที่ใช้ความรุนแรงรายบุคคล โดยความร่วมมือนี้จะนำร่องสร้างโมเดลแก้ปัญหาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคอยุธยา และวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน หากประสบความสำเร็จจะขยายให้ครอบคลุมในทุกวิทยาลัย ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิตจะเก็บข้อมูลพฤติกรรมเด็กกลุ่มเสี่ยง หลังจากนั้นจะมาวิเคราะห์เชิงลึกว่าสาเหตุใดเด็กถึงมีพฤติกรรมรุนแรงจนนำไปสู่การตีกันเกิดขึ้น  เพื่อจะทำให้เราได้แก้ปัญหา อย่างตรงจุด ส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายอยากให้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องแบบนักศึกษาอาชีวะนั้น  เรื่องนี้เป็นเรื่องดี แต่ตนคิดว่าอาจแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากพฤติกรรมของเด็กที่ยึดติดกับศักดิ์ศรีมากกว่าที่เราต้องเร่งละลายความคิดเหล่านั้นให้ได้ด้วยการสร้างกิจกรรมให้เด็กใช้พลังในทางสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมเด็กอาชีวะจิตอาสาที่ สอศ.ดำเนินการอยู่ เป็นต้น
          "ขณะนี้ต้องยอมรับว่า การเรียนการสอนอาชีวศึกษาเป็นสาขาอาชีพหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสนใจ อีกทั้งยังมีความต้องการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสาย อาชีพให้มากขึ้นด้วย โดยอาชีว ศึกษาถือเป็นการผลิตบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานของประ เทศในอนาคต ดังนั้นปัญหานัก เรียนนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนสายอาชีพ ซึ่งสถิตินักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาทขณะนี้พบว่ามีน้อยมาก โดยการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นอกจากมาตรการเชิง บริหารแล้ว เช่น กำชับวิทยาลัยในการคุมเข้มการจัดกิจกรรมต่างๆ ระหว่างสถาบัน เป็นต้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของการเรียนอาชีวศึกษาเรียนแล้วมีดีอย่างไร จบการ ศึกษาการันตีการทำงาน 100%" เลขาฯ กอศ.กล่าว.

 pageview  1174344    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved