Follow us      
  
  

ไทยโพสต์ [ วันที่ 17/01/2562 ]
แนะบร็อกโคลีปั่นขับฝุ่นพิษจากกาย

 ต้องกินสด-ไม่ถูกความร้อน
          แนะอาหารต้านสารพิษ
          หมอบรรจบ ชุณหสวัสดิกุล แนะวิธีดูแลตัวเองในช่วงฝุ่นจิ๋วท่วมเมืองโดยใช้อาหารเป็นยา นำบร็อกโคลีสดมาปั่นแยกกากดื่มวันละ 1 ถ้วยตวง จะช่วยขับสารพิษจากร่างกาย
          กรุงเทพฯ * "หมอบรรจบ" แนะดื่มน้ำบร็อกโคลีปั่นช่วยขับสารพิษจากการสูดดมฝุ่นจิ๋วเข้าไปสะสมในร่างกาย ระบุบร็อกโคลีมีสารซัลโฟราเฟน ช่วยขับสารก่อมะเร็งและสารระคายเคือง แต่หากกินสุกจะไร้ประสิทธิภาพ เพราะสารดังกล่าวจะถูกความร้อนทำลาย
          นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากร่างกายสูดดมฝุ่นละออง PM 2.5 เข้าไปในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง จะเป็นเหตุทำให้เกิดการอักเสบในช่องทางเดินหายใจ เป็นโรคหืดหอบ หลอดเลือดอักเสบ เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้ ขณะที่มีการศึกษาในมหาวิทยาลัยเซาเปาลู ประเทศบราซิล พบว่า การใช้ชีวิตในเมืองท่ามกลางมลภาวะอากาศ เพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจเฉียบพลันมากขึ้น ร้อยละ 75 เทียบกับเมืองที่มีอากาศสะอาด ผลจาก PM 2.5 ทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกาย ไขมันเลือดสูงผิดปกติ เกิดการดื้อต่ออินซูลินมากขึ้น และเกิดโรคไขมันพอกตับเพิ่มขึ้น ดังนั้น มีวิธีป้องกันง่ายๆ คือพยายามไม่รับฝุ่นละออง PM 2.5 เข้าร่างกาย โดยการใส่หน้ากากกันฝุ่น N95 อย่างถูกวิธี โดยต้องไม่ให้อากาศลอดผ่านด้านข้างของผ้าปิดปากเลยซึ่งทำได้ยาก แต่อีกทางหนึ่งของการดูแลตนเองก็คือใช้อาหารเป็นยา โดยการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ เพื่อขจัดสารพิษในร่างกาย
          นพ.บรรจบกล่าวว่า งานวิจัยของมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ในจีนเมื่อปี 2014 พบว่า การกินน้ำบร็อกโคลีสามารถเพิ่มอัตราการขับสารพิษออกทางปัสสาวะ เพราะบร็อกโคลีมีสารซัลโฟราเฟน (Sulforaphane) ซึ่งออกฤทธิ์ช่วยให้ตับและเซลล์เยื่อบุสลายสารพิษไป จึงสามารถช่วยขับสารก่อมะเร็งเพิ่มขึ้นร้อยละ 61 และขับสารระคายเคืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 สารนี้ไม่ทนความร้อน การกินสุกจึงไม่มีประสิทธิภาพ โดยสารซัลโฟราเฟนจะอยู่ในบร็อกโคลีสดเท่านั้น
          "ดังนั้น วิธีการทำน้ำบร็อกโคลี โดยให้สารซัลโฟราเฟนยังคงอยู่ คือนำบร็อกโคลีสดล้างน้ำให้สะอาด จากนั้นนำไปแช่ช่องฟรีซเพื่อรักษาคุณค่าสารอาหาร และนำมาปั่นแยกกาก อาจนำผลไม้ชนิดอื่นมาผสมรวม เช่น แอปเปิล ฝรั่ง ฯลฯ อาจบีบมะนาวลงไปเพื่อปรุงรส ทำดื่มเป็นประจำวันละ 1 ถ้วยตวง จะช่วยในการขับสารพิษออกจากร่างกายได้"
          นพ.บรรจบกล่าวว่า ยังมีอาหารอื่นที่ช่วยขับสารพิษนี้ ได้แก่ อาหารที่อุดมสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น มะขามป้อม แครอต ฟักทอง ปวยเล้ง อาจกินกรดไขมันจำเป็น เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันงาม้อน หรืองาขี้ม้อน (น้ำมันชนิดหนึ่งที่สกัดจากเมล็ดพืชที่มีชื่อว่า งาม้อน เป็นพืชตระกูลเดียวกับสะระแหน่ หรือมินต์) อะโวคาโด เพื่อปรับสมดุลของไขมันในเลือด เป็นต้น ลดการกินอาหารปิ้ง ย่าง ทอด สารใส่สี ใส่กลิ่น ผงชูรสซึ่งเร่งปฏิกิริยาอักเสบในร่างกาย
          ยังมีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับการใช้หน้ากากอนามัย ที่จะใช้ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) โดยในสื่อออนไลน์มีการเผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการพัฒนาชุดความรู้ด้านประสิทธิภาพของหน้ากากป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก โดย ศ.ดร.อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.ขนิษฐา พันธุรี Thaneyhill ภาควิชาเคมีคลิ นิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
          คณะผู้วิจัยได้นำหน้ากากป้องกันฝุ่นชนิดต่างๆ มาทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันอันตรายจากฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ในอากาศ ทำการศึกษา โดยใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศ คือ AIRmetrics MiniVol portable Sampler และเก็บอากาศในช่วงที่อากาศเชียงใหม่มีมลภาวะระดับสูง (เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2551) โดยเปรียบเทียบระดับ 24 ชั่วโมงของ PM 2.5 ในตัวอย่างอากาศที่เก็บเมื่อมีหน้ากากป้องกันฝุ่น กับตัวอย่างอากาศเมื่อไม่มีหน้ากาก จากการทดสอบประสิทธิภาพของการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นชนิดต่างๆ พบว่ามีหน้ากากบางชนิดสามารถลดระดับ 24 ชั่วโมงของอนุภาคฝุ่น PM 2.5 ในอากาศได้
          ผลจากการวิจัยครั้งนี้มีข้อแนะนำได้ว่า อาจใช้หน้ากากชนิด 3M 8210 หรือ 3M 9002A หรือหน้ากากชนิดที่ใช้ทั่วไปในห้องผ่าตัด (Durat mask) เพราะสามารถลดระดับของอนุภาคฝุ่น PM 2.5 ได้ โดยหน้ากากชนิด 3M 8210 หรือ 3M 9002A สามารถกรองอนุภาค PM 2.5 ได้เป็นอย่างดี ในขณะที่หน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด (Dura mask) ลดระดับ PM 2.5 ลงไปได้ปานกลาง แต่อาจจะเพิ่มขึ้นได้โดยเพิ่มผ้าเช็ดหน้าหรือ กระดาษทิชชูประกบลงไปในหน้ากากชนิดนี้ ส่วนการใช้ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขาวม้า หรือหน้ากากผ้าที่ประชาชนทำขึ้นมาเอง ไม่สามารถป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM 2.5 ในอากาศได้
          การวิจัยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ทดสอบประสิทธิภาพของหน้ากากป้องกันฝุ่น เพื่อสามารถใช้แนะนำประชาชนที่จะป้องกันตนเองเบื้องต้น เมื่อต้องเผชิญกับระดับอนุภาค PM 2.5 หรือ PM 10 ในระดับวิกฤติ.

 pageview  1159639    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved