Follow us      
  
  

ไทยโพสต์ [ วันที่ 10/01/2562 ]
9ม.ค.ดีเดย์บังคับใช้กฎหมาย ไขมันทรานส์

ผู้ประกอบการต้องจัดทำใบรับรองไม่มีการปนเปื้อนฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
          สาธารณสุข * กฎหมายไขมันทรานส์ ห้ามผลิต ห้ามนำเข้า และจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน มีผลบังคับใช้ 9 ม.ค.62 ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำใบรับรองเพื่อยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้าไม่มีการปนเปื้อนไขมันทรานส์ ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 6 เดือนถึง 2 ปี และปรับ 5,000-20,000 บาท "หมอปิยะสกล" ลั่น เป็นประเทศแรกในอาเซียน หวังลดจำนวนผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ย้ำแม้จะมีมาตรการนี้ แต่อย่าชะล่าใจเรื่องการกิน ควรลดหวาน มัน เค็ม
          นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า สธ.ได้ออกประกาศ สธ. เลขที่ 388 พ.ศ.2561 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ซึ่งกำหนดให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบเป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย มีผลใช้บังคับในวันที่ 9 มกราคม 2562 นี้ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของคนไทย ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ถือเป็นประเทศแรกในอาเซียน และได้รับการชื่นชมจาก WHO ที่มีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจน รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและสื่อสารถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
          รมว.สธ.กล่าวต่อว่า กฎหมายฉบับนี้ สำนักงานคณะ กรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ร่วมมือกับภาคเครือข่าย ทั้งสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาห กรรมอาหาร ร่วมกันดำเนินการ โดยได้เตรียมความพร้อมผู้ประ กอบการ ทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายหลังจากประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ พร้อมจัดทำคู่มือสำหรับผู้ประ กอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งประเด็นถาม-ตอบ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจเกี่ยวกับไขมันทรานส์อย่างถูกต้อง
          "อย่างไรก็ตาม การห้ามนำไขมันทรานส์มาใช้ในการผลิต อาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจากการบริโภคอาหาร ที่เป็นแหล่งหลักของไขมันทรานส์ ไม่รวมถึงไขมันทรานส์ที่พบอยู่ ในธรรมชาติอยู่แล้ว จึงขอให้ผู้ บริโภคตระหนักในการรับประ ทานอาหาร แต่อย่าตระหนกจนเกินไป เพราะการมีสุขภาพที่ดีนั้นมาจากการเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ลดหวาน มัน เค็ม ควบคู่กับการออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ" นพ.ปิยะสกลกล่าว
          ทางด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการ รับทราบและได้เรียกคืนผลิต ภัณฑ์อาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระ บวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ ไม่ให้มีในท้องตลาด ส่วนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำใบรับรองเพื่อยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้าไม่ มีการปนเปื้อนไขมันทรานส์ที่ เกิดจากกระบวนการทางอุตสาห กรรมอาหาร
          ทั้งนี้ อย.ได้จัดทำแผนตรวจ สอบ ติดตาม และเฝ้าระวัง ณ สถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า และสถานที่จำหน่ายทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค หากพบการกระทำฝ่าฝืน จะมีโทษตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท นอกจากนี้ อย.ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคผ่านช่องทางต่างๆ ของ อย. อีกทั้งได้ร่วมกับ สสส. สถาบันโภชนาการ มหา วิทยาลัยมหิดล และคนไทยไร้พุง จัดทำข้อมูล Infographics เพิ่มเติม หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัย ให้แจ้งได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือร้องเรียน ผ่าน Oryor Smart Application หรือ Line@Fdathai.

 pageview  1156551    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved