Follow us      
  
  

ไทยโพสต์ [ วันที่ 29/11/2561 ]
รณรงค์ใช้ยาปฏิชีวนะถูกวิธีลดปัญหาการเกิดเชื้อดื้อยา

เมื่อเร็วๆ นี้ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล เพื่อลดปัญหาการเกิดเชื้อดื้อยา ซึ่ง นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เชื้อดื้อยาคือ ภาวะที่เชื้อแบคทีเรียต่อต้านยาปฏิชีวนะ ทำให้การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไม่ได้ผลดีดังเดิม อาจต้องใช้เวลารักษานานขึ้น เสียค่าใช้จ่ายแพงขึ้น หากผู้ป่วยใช้ยาปฏิชีวนะบ่อยหรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงการเกิดเชื้อดื้อยามากขึ้น หรือผู้ป่วยอาจเสี่ยงเสียชีวิตมากขึ้น เชื้อดื้อยาอาจเกิดจากแบคทีเรียเปลี่ยนแปลงยีนจนดื้อยา หรือได้รับยีนดื้อยาจากแบคทีเรียตัวอื่นๆ ซึ่งทำให้โรคติดเชื้อเรื้อรังบางชนิด เช่น ปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ รักษาได้ยากขึ้นหรือรุนแรงยิ่งขึ้น  รวมทั้งอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆ  ตามมา
          ขณะที่ นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวว่า โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล เพื่อลดการเกิดเชื้อดื้อยา ทุกวันพฤหัสบดี ณ บริเวณหน้าห้องตรวจโรคทั่วไป นอกจากนี้ยังได้จัดทำสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ผ่านทาง QR Code เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา ดังนี้
          1.ใช้ยาปฏิชีวนะตามที่แพทย์หรือเภสัชกรสั่งเท่านั้น และควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
          2.ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคหรืออาการ ที่ส่วนมากไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น เป็นหวัด เจ็บคอ ไอ อุจจาระร่วง หรือแผลสดจากอุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดจากสัตว์กัดและเพิ่งเกิดแผลขึ้น เพราะยาปฏิชีวนะมักไม่ช่วยลดความรุนแรง หรือไม่มีความจำเป็นต่อโรคเหล่านี้ และควรใช้ยาในบางกรณีเท่านั้น
          3.หลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับผู้อื่น หรือนำยาที่เหลือไปให้ผู้อื่นใช้
          4.ป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อ ด้วยการล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยที่ติดเชื้อโดยไม่จำเป็น ประกอบอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้ออย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์.
          "หากผู้ป่วยใช้ยาปฏิชีวนะบ่อยหรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงการเกิดเชื้อดื้อยามากขึ้น หรือผู้ป่วยอาจเสี่ยงเสียชีวิตมากขึ้น เชื้อดื้อยาอาจเกิดจากแบคทีเรียเปลี่ยนแปลงยีนจนดื้อยา หรือได้รับยีนดื้อยาจากแบคทีเรียตัวอื่นๆ ซึ่งทำให้โรคติดเชื้อเรื้อรังบางชนิด เช่น ปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ รักษาได้ยากขึ้นหรือรุนแรงยิ่งขึ้น รวมทั้งอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆ ตามมา"

 pageview  1155548    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved