Follow us      
  
  

ไทยโพสต์ [ วันที่ 02/08/2561 ]
อย.จ่อถอดยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดรุนแรงจากร้านยา

 'ปิยะสกล' ติดตามความคืบหน้าจัดการดื้อยา เผยหากไร้มาตรการแก้ปัญหา ไทย สังเวยหมื่นคนใน 5-10 ปี อย.เล็งยกระดับยาปฏิชีวนะบางกลุ่มเป็น ยาอันตราย พร้อมถอดยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดรุนแรงจากร้านยาให้ใช้ได้เฉพาะ รพ.
          ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธ ศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพครั้งที่ 1 ว่า ปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เนื่องจากคร่าชีวิตคนทั่วโลกเป็นจำนวนมาก โดยมีการคาดการณ์ว่า ภายใน 5-10 ปี หากไม่มีมาตรการควบ คุม ทั่วโลกจะมีคนสังเวยชีวิตกว่า 10 ล้านคน โดยเป็นคนไทย 10,000 คน ดังนั้นการประชุมในครั้งนี้เพื่อ ติดตามความก้าวหน้าในมาตรการ แก้ปัญหาเชื้อดื้อยาอย่างครบวงจร ทั้งในคน สัตว์ ผักและผลไม้ ภายใต้ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิ การ สธ. เป็นต้น จากการดำเนินการมาระยะหนึ่งพบว่า ขณะนี้การใช้ยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลมีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ว่า ภายในปี 2564 ไทยต้องลดการใช้ยาปฏิชีวนะให้ได้ร้อยละ 50
          นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า อย.กำลังจะดำเนินการควบคุมการจ่ายยาในร้านขายยามากขึ้น โดยเบื้องต้นต้องให้เภสัชกรเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น รวมทั้งจะมีการยกระดับยาปฏิชีวนะบางกลุ่มให้เป็นยาอันตราย และจะมีการถอดยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดรุนแรงที่ยังมีขายในร้านขายยา ให้ใช้ได้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น โดยคาดว่าจะสามารถถอดได้ในเร็วๆ นี้
          อย.จ่อถอดยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดรุนแรงจากร้านยา.

 pageview  1155548    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved