Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 17/09/2564 ]
เตาเผาศพไม่เหมาะทำลายขยะติดเชื้อโควิด

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า กรณีการนำขยะติดเชื้อจากผู้ป่วยโควิด-19 ไปเผาในเตาเผาศพอย่างต่อเนื่องทุกวันจนเตาเผาชำรุดเสียหายนั้น เนื่องจากการฆ่าเชื้อโรคต่างๆจะต้องใช้ความร้อนสูงประกอบกับเตาเผาศพไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ จึงก่อให้เกิดปัญหากลิ่น ฝุ่นละออง ก๊าซพิษ รวมถึงโลหะหนักต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม และการสร้างเตาเผาศพไม่ได้ถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงที่จะเผาอย่างต่อเนื่องทุกวัน จึงไม่ควรนำขยะติดเชื้อไปเผาในเตาเผาศพ
          อธิบดี คพ.กล่าวต่อว่า การกำจัดขยะติดเชื้อ ทั้งที่เกิดจากการรักษาตัวที่บ้าน การรักษาตัวในชุมชน หรือศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อก่อนส่งต่อ ต้องประสานเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลมาเก็บรวบรวมเพื่อนำไปเผาในเตาเผาที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งจะมีห้องเผาที่มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 760 องศาเซลเซียส และมีห้องเผาควันด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส มีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผาตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม จากปัญหาขยะติดเชื้อล้นระบบ ซึ่งตกค้างอยู่ที่เตาเผาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของเอกชนหน่วยงานต่างๆ ทั้งกรมอนามัยกรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน กำลังปรับเกณฑ์ภาครัฐอย่างเร่งด่วน ให้สามารถนำขยะติดเชื้อล้นระบบไปกำจัดในเตาเผาโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงชั่วคราวได้.

 pageview  1203478    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved