Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 02/04/2564 ]
อสม.พร้อมลุยสร้างเข้าใจวัคซีนโควิด

เสริมความเข้มแข็งสุขภาพชุมชน
          นักรบเสื้อเทากำลังสำคัญการแพทย์
          นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมาได้อนุมัติโครงการค่าตอบแทนเยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่ เมษายน-มิถุนายน 2564 เดือนละ 500 บาทต่อคน เพื่อเป็นค่าตอบแทนอสม.ที่ปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19ในชุมชน ซึ่งสบส.ได้สนับสนุน ส่งเสริมบทบาทของ อสม.ในการสื่อสาร ให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด รวมถึงสำรวจและติดตามอาการประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนในชุมชน โดย อสม.เคาะประตูบ้านให้ความรู้สื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนไปแล้วกว่า 3ล้านหลังคาเรือน และออกให้คำแนะนำและลงทะเบียนรับวัคซีนในประชาชนกลุ่มเป้าหมายไปแล้วกว่า 1 ล้านคนลงทะเบียนผ่าน Line@ "หมอพร้อม" 136,897 คน ผ่านสมาร์ท อสม. 97,622 คน และผ่านระบบคัดกรองของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) หน่วยบริการสุขภาพ 1,092,318คน
          "อสม.เป็นผู้ทุ่มเทเสียสละ แรงกาย แรงใจ ดำเนินงานในการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ตลอดระยะเวลาการระบาดของโรคโควิด-19 อสม.กลุ่มนักรบเสื้อเทานับเป็นกำลังสำคัญของระบบการแพทย์และการสาธารณสุข เป็นส่วนในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประชาชน ชุมชนตำบลและหมู่บ้านให้เกิดความเข้มแข็ง" นพ.ธเรศกล่าว
          ด้านนายจำรัส คำรอด ประธานชมรม อสม.แห่งประเทศไทย กล่าวว่าขอบคุณ พล.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และสธ. และดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ที่เห็นความสำคัญการปฏิบัติงานของ อสม.ขอให้คำมั่นว่า อสม.ทุกคนจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกสถานบริการสุขภาพ จะทุ่มเทปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกัน สร้างความรับรู้ ความเข้าใจเรื่องวัคซีนที่ถูกต้องกับประชาชนในชุมชน
          ขณะที่นางวิศัลย์สิริ ตันตระกูล ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร(อสส.) กล่าวว่า ขอบคุณรัฐบาลที่สนับสนุนการทำงานของ อสส.มาโดยตลอดด้วยสถานการณ์ในพื้นที่ กทม.เป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง อสส.ยังมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 การสนับสนุนจากรัฐบาลครั้งนี้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจของอสส. ที่เป็นบุคลากรด่านหน้าที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง.

 pageview  1178780    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved