Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 08/04/2564 ]
ผุดกองทุนรักษาคนไทยรอพิสูจน์สถานะ

 มอบ สปสช.ชง ครม.อนุมัติ ดึง 9 หน่วยงานอุ้มกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ
          นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการจัดระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนพร้อมมอบให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประสานกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พิจารณาเร่งรัดเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่อง "การจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขสำหรับคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน" เช่น ไม่ได้รับการแจ้งเกิด บัตรประชาชนสูญหาย และถูกย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน เป็นต้น ทำให้คนกลุ่มนี้ไม่มีเลข 13 หลัก ไม่มีบัตรประชาชนรองรับ กองทุนนี้จะคุ้มครองการเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้กับคนไทยกลุ่มนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างพิสูจน์สถานะ ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการที่ให้บริการอีกด้วย
          ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การดำเนินการนี้เป็นผลจากการดำเนินงานของ "คณะทำงานบูรณาการพัฒนาการเข้าถึงบริการระบบหลักประกันสุขภาพของกลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสถานะ" ภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างหลักประกันสุขภาพของทุกภาคส่วนตามที่บอร์ด สปสช.มีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 ม.ค.2562 ที่มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสู่การทำบันทึกความร่วมมือ 9 หน่วยงาน ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และ สปสช. จากข้อมูลเบื้องต้นในดำเนินการ 8 จังหวัดนำร่อง พบผู้ที่มีปัญหาสถานะฯ 267 ราย ในจำนวนนี้พิสูจน์สิทธิและได้รับสิทธิแล้ว 162 ราย และเสียชีวิตจากความเจ็บป่วยระหว่างพิสูจน์สถานะ 5 ราย การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ในการดูแลประชากรกลุ่มเปราะบางที่เข้าไม่ถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ.

 pageview  1178780    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved