Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 07/01/2564 ]
วิธีกินอาหารดีลิเวอรีห่างโควิด

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้หลายคนหันมาสั่งอาหารแบบดีลิเวอรี กรมอนามัยจึงแนะนำ 4 ข้อปฏิบัติดังนี้ 1.ผู้ประกอบการควรติดตามสถานการณ์และศึกษาข้อมูลป้องกันโรค และให้ความรู้แก่ผู้ขนส่งอาหาร เมื่อไปส่งอาหารให้ลูกค้าให้ยืนห่างลูกค้าอย่างน้อย 1 เมตร และห้ามวางอาหารบนพื้น 2.ร้านอาหารต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปรุงสุกใหม่ 3.ผู้ขนส่งอาหารต้องลงทะเบียนกับผู้ประกอบการที่จัดบริการอาหารแบบดีลิเวอรี สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติงานล้างมือบ่อยๆ ก่อนและหลังการส่งอาหาร และคอยสังเกตอาการตนเอง และ 4.ผู้สั่งซื้ออาหารให้จัดเตรียมภาชนะรองรับอาหาร และให้ยืนห่างจากผู้ขนส่งอาหาร อย่างน้อย 1 เมตร ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ หลังการรับอาหารจากคนขนส่งอาหารและควรจ่ายค่าบริการโดยวิธี E-Paymentหรือเตรียมเงินสดให้พอดีเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส เงินทอน รวมทั้งงดรับช้อนส้อมพลาสติก เพื่อลดการสัมผัสและรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยในคราวเดียวกัน.

 pageview  1176777    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved