Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 12/02/2563 ]
แนะป้องกันไวรัสโคโรนา

 นายสวาท ชลพล หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.ที่ 1 เชียงใหม่ เผยว่า โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สามารถป้องกันได้ โดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัดหรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอ จาม ควรสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ ควรรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หลังเดินทางกลับประเทศไทยภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัยรีบไปพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เพราะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน ปอดบวม และมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ สงสัยโทร.1422.

 pageview  1174355    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved