Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 12/02/2563 ]
ห่วงเหนือ-อีสานป่วยหวัดใหญ่

นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมอุตุวิทยารายงานว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย โดยจะมีอากาศเย็นอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้ จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กในโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนอยู่รวมกันจำนวนมาก สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อจากการไอจามรดกัน หรือจากการสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อโรค เช่น แก้วน้ำ ลูกบิด ประตู เป็นต้นสำหรับอาการของโรคจะคล้ายไข้หวัด แต่จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อ และปวดศีรษะอ่อนเพลียสามารถหายเองได้ใน 5-7 วัน
          รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันที โดยในไทยมีรายงานพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี โรคนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ แต่จะพบมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-3 ก.พ.2563 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 36,976ราย เสียชีวิต 1 ราย พบมากสุดในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียนอายุ 0-4 ขวบ รองลงมาอายุ 10-14 ปี ส่วนจังหวัดที่อัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เชียงใหม่ พะเยา และหนองคายตามลำดับ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ ซึ่งมีผู้คนแออัดควรมีการเฝ้าระวังการป่วยและคัดแยกผู้ป่วยออกจากคนที่ปกติ เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการรับเชื้อได้ง่าย ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และมีระบบการรักษาที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพ.

 pageview  1174355    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved