Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 13/02/2563 ]
ชัยนาทเปิดโครงการกินอยู่ปลอดภัย

ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย
          นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายก อบจ.ชัยนาท เปิดโครงการกินอยู่ปลอดภัยด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โดยความร่วมมือระหว่าง อบจ.ชัยนาท และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมกว่า 150 คน
          นายอนุสรณ์เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญในการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย อบจ.ชัยนาทเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยเป็นการนำภูมิปัญญาของคนไทยมาส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและบำบัดรักษาโรคต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว โดยเริ่มจากวิถีชีวิตประจำวัน ทั้งการรับประทานอาหารและการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตตามหลักการแพทย์แผนไทย
          ทั้งนี้ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท จัดทำโครงการกินอยู่ปลอดภัยด้วยการแพทย์แผนไทยขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยที่ถูกวิธี สามารถนำไปใช้ดูแลสุขภาพของตนเอง สมาชิกในครอบครัวและนำไปดูแลสมาชิกในชุมชน ได้รับเกียรติจาก อ.คมสัน ทินกร ณ อยุธยา อาจารย์แพทย์แผนไทย และคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย.

 pageview  1174355    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved