Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 13/02/2563 ]
พัฒนาการดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน

 ให้รักษาอย่างทันท่วงที
          นางศิริพรรณ กลีบจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการพัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญทางด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปี พ.ศ.2563 Advance Trauma Life Support:ATLS และ Prehospital Trauma Life Support:PHTLS จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ห้องคีรีขันธ์ ชั้น 5 รพ.ประจวบคีรีขันธ์ มีแพทย์หญิงธวัลรัตน์ ดุรงค์ธรรม นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์และโรงพยาบาลกองบิน 5 เข้าร่วมการอบรม
          นางศิริพรรณกล่าวว่า การดูแลรักษาผู้ป่วยผู้บาดเจ็บตามหลัก Advance Trauma Life Support:ATLS ถือเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินสภาพและวินิจฉัยอาการเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องเริ่มตั้งแต่ที่เกิดเหตุ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้และทักษะที่จำเป็นสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยผู้บาดเจ็บในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างทันท่วงทีและปลอดภัย ช่วยลดอัตราความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน.

 pageview  1174355    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved