Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 07/10/2562 ]
แนะ คาถา 5ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามที่ได้พบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และทางกรมปศุสัตว์ ได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวนั้นกรมควบคุมโรคมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่และขอย้ำเตือนเจ้าของสัตว์เลี้ยงควรนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน และไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพัง สำหรับประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ควรปฏิบัติดังนี้ 1.เจ้าของสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ครั้งแรก เมื่อสัตว์เลี้ยงมีอายุ 2-4 เดือนแล้วฉีดซ้ำตามกำหนดทุกปี 2.ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพัง 3.พาสุนัขหรือแมวที่ตนเลี้ยงไปทำหมันเมื่อไม่ต้องการให้มีลูก และ 4.ลดความเสี่ยงถูกสุนัขกัดหรือทำร้ายด้วยการยึดหลักคาถา 5 ย. คือ อย่าแหย่ให้สุนัขโกรธ, อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา, อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า, อย่าหยิบ ชามข้าวหรือย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร และอย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้สุนัขที่ไม่ทราบประวัติ.

 pageview  1168036    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved