Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 06/08/2562 ]
เตือนระวังโรคระบาดหน้าฝน

นพ.บุรินทร์ ไตรรัตน์ สาธารณสุข อ.เกาะช้าง จ.ตราด เปิดเผยว่า ได้มีมาตรการให้สถานบริการสาธารณสุขทั่วเกาะช้างเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ออกให้คำแนะนำตามศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา คัดกรองเด็กทุกวันและขอให้คณะครูช่วยให้คำแนะนำเด็กๆได้มีการล้างมือให้สะอาดทุกเวลา หากพบเด็กมีไข้ มีตุ่มแดง หรือมีแผลในปาก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ส้นเท้า ขอให้แจ้งผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้าน รวมทั้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.กระทรวงสาธารณสุข.

 pageview  1168156    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved