Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 07/08/2562 ]
บัตรทอง รุกดูแลผู้ป่วยโรคหายาก

 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ครั้งแรกว่า ตนได้เชิญ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข มาช่วยเนื่องจากเป็นผู้ทำคลอดโครงการ 30 บาท อย่างไรก็ตามเรื่องทั่วไปที่อยากเห็น คือการพัฒนาห้องฉุกเฉิน เพิ่มมาตรฐานการดูแล ปัญหาที่ต้องเร่งแก้คือลดความแออัดของโรงพยาบาล ทำอย่างไรให้ประชาชนรอคิวไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดยได้พบแพทย์ 10-15 นาที และไม่ต้องรอคิวรับยาแต่กลับบ้านได้ โดยไปเบิกยาที่ร้านขายยาแถวบ้าน ซึ่งนำร่องในร้านขายยาที่กรุงเทพฯแล้ว 20 แห่ง
          นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมได้เสนอแนวทางการจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหายากในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แม้ว่าสิทธประโยชน์ภายใต้สิทธิบัตรทองได้สร้างความครอบคลุมและทั่วถึง แต่ยังมีกลุ่มผู้ป่วยโรคหายากที่ยังไม่มีระบบการดูแลให้ครอบคลุม เนื่องจากเป็นโรคที่พบได้น้อยมาก แต่ด้วยเป็นโรคที่มีภาวะรุนแรง ทั้งมีค่ารักษาที่สูงมาก เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการรักษา จึงได้จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาโรคหายาก เบื้องต้นได้กำหนดนิยามโรคหายากสำหรับประเทศไทยเพื่อความชัดเจน คือโรคที่มีผู้ป่วยจำนวนน้อย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ โรคหายาก มีผู้ป่วยน้อยกว่า 10,000 คน และโรคหายากขั้นสุด มีผู้ป่วยน้อยกว่า 1,000 คน เป็นโรคเรื้อรังที่อาจทำให้พิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรการคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาต้องใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญขั้นสูง ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงมาก ส่งผลต่อเศรษฐานะผู้ป่วยและครอบครัว ในส่วนการจัดระบบรองรับ คณะทำงานฯมีข้อเสนอที่ครอบคลุมตั้งแต่การจัดระบบบริการดูแล เสนอให้ สปสช.ร่วมกับ สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาความพร้อมของระบบบริการ การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ มีบัญชียาสำหรับโรคหายากโดยเฉพาะ ให้มีการจัดหาและต่อรองราคายา รวมถึงการนำเข้ายาจากต่างประเทศ รวมทั้งเสนอจัดทำระบบข้อมูลโรคหายาก โดยให้ สปสช. ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มูลนิธิผู้ป่วยโรคหายากและเครือข่ายพัฒนาระบบการลงทะเบียนและจัดทำฐานข้อมูลโรคหายากระดับชาติเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหายากทุกสิทธิ.

 pageview  1173705    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved