Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 03/07/2561 ]
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ซ้อมแผนรับมือโรคระบาด

  พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอียมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานฯ ได้ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางสาธารณสุขของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศภายใต้หัวข้อ U-TAPAO PHEMEX 2018 ที่อาคารท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาระยองพัทยา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาระยอง-พัทยา และหน่วยงานด้านสาธารณสุขจากสองจังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง และชลบุรี เข้าร่วมการฝึกมีการจำลองสถานการณ์ว่า มีผู้โดยสารเดินทางเข้าภายในประเทศมีอาการไข้ หรืออาการป่วยทางเดินหายใจคล้ายมีอาการเป็นไข้หวัดใหญ่ เดินทางจากประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นประเทศที่มีการประกาศของโรคระบาดตามประกาศขององค์การอนามัยโลก จากนั้นจึงแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเข้าตรวจ เพื่อยืนยันเพื่อดำเนินการปฏิบัติส่งเข้ารับการรักษาพยาบาลไปในทิศทางเดียวกัน การฝึกซ้อมแผนมีการวางแผนร่วมกันเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติหลักแห่งที่ 3 ของประเทศไทย และเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่ EEC และเชื่อมโยงการขนส่งผู้โดยสารกับสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ และเป็น AviationHub ที่สำคัญในภูมิภาคจึงได้มีการซักซ้อมแผนฉุกเฉิน โดยยกตัวอย่างการระบาดของโรคในระบบทางเดินหายใจ ที่สามารถแพร่ระบาดระหว่างผู้โดยสารที่กำลังจะเดินทางเข้าประเทศเพื่อเตรียมมาตรการป้องกันและเผชิญเหตุให้เป็นไปตามระบบอีกด้วย.

 pageview  1147335    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved