Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 17/02/2564 ]
บัตรทอง จองสิทธิได้ วัคซีนหวัดใหญ่ ถึงยุค เข้าถึงสะดวก

"ช่องทางเหล่านี้ นอกจากช่วยอำนวยความสะดวกแล้ว ยังลดความซ้ำซ้อนและความแออัดได้อีกด้วย" ...เป็นการระบุจาก นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อตรวจดูความพร้อมการ 'ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ก่อนที่จะถึงวันดีเดย์เริ่มให้บริการในวันที่ 1 พ.ค. ถึง 31 ส.ค. 2564 โดยได้เน้นย้ำถึง "ความสำคัญ" ถึง 'วิธีจองสิทธิฉีดวัคซีน" ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ทาง สปสช. ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ 'ผู้ถือสิทธิบัตรทอง" ทุกคน...
          ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้ง 'สายด่วน-แอพพลิเคชั่นไลน์"
          รวมถึง 'แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง" เพื่อ "จองสิทธิวัคซีน"
          ทั้งนี้ ทาง นพ.จักรกริช รองเลขาธิการ สปสช. ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ไว้ขณะพาคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ลงพื้นที่เยี่ยมชมตรวจดูความพร้อมเกี่ยวกับการ รองรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี โดยมี นพ.ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ให้การต้อนรับ และเป็นผู้พาคณะเยี่ยมชม พร้อมทั้งอธิบายถึงขั้นตอนและแนวทางในการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เชิงรุกของเครือข่ายปฐมภูมิ ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 เพื่อยืนยันความพร้อมในการรองรับ "ผู้จองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่"
          สำหรับ 'สิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" นั้น นพ.จักรกริช รองเลขาธิการ สปสช. ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า... การจองสิทธิรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็น 1 ในสิทธิประโยชน์ภายใต้ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ซึ่งในปี 2564 นี้ สปสช.ได้เตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จำนวน 4 ล้านโด๊สเอาไว้ สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง และอีกราว 3.5 แสนโด๊ส สำหรับหญิงตั้งครรภ์ทุกสิทธิ ซึ่งสามารถจองสิทธิและนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564 และสามารถเข้ารับการฉีดได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.เป็นต้นไป ถึง 31 ส.ค. ขณะที่ในส่วนของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์นั้น กรณีนี้ทาง สปสช. กำหนดให้สามารถลงทะเบียนและเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตลอดทั้งปี 2564
          ขณะที่การ 'จองสิทธินัดฉีดวัคซีนล่วงหน้า" นั้น ทาง นพ. จักรกริช ระบุว่า...จะมีทั้งหมด 4 ช่องทางที่เปิดให้บริการ ได้แก่ 1. สายด่วน สปสช. โดยโทรศัพท์เข้าไปที่หมายเลข 1330 กด 1 จากนั้นกด 8 ซึ่งเปิดให้จองได้ตั้งแต่ 08.30-17.00 น., 2. จองผ่านหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลในระบบบัตรทองทั่วประเทศ, 3. ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ @UCBKK สร้างสุข (เฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพฯ) จันทร์ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปนั้น นอกจากช่องทางดังกล่าวแล้ว ยังจองได้ผ่านทาง Health Wallet ในแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง"
          'ระบบจองคิวล่วงหน้า" นี้ นพ.จักรกริช ได้เน้นย้ำเรื่องนี้ว่า...ไม่เพียงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเท่านั้น แต่เป็นประโยชน์กับหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลในการบริหารจัดการ นอกจากนั้นยังช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล และลดความซ้ำซ้อนด้านข้อมูลด้วย เนื่องจากผู้รับการฉีดวัคซีนนั้นจะมีทั้งกลุ่มผู้ประกันตน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนกลุ่มเสี่ยงในระบบบัตรทอง ที่มีอยู่ทั้งหมด 7 กลุ่ม ...ทางรองเลขาธิการ สปสช. แจกแจงเพิ่มเติมไว้
          ด้านนพ.ศุภฤทธิ์ ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี ได้ให้ข้อมูลการทำงานให้บริการแก่ผู้ถือสิทธิบัตรทอง ในพื้นที่ว่า...ที่นี่เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพประชากรใน อ.สองพี่น้อง และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ผ่านมานอกจากให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยบัตรทองแล้ว ยังจัดบริการเชิงรุก ร่วมกับ รพ.สต. และหน่วยปฐมภูมิเครือข่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการฉีด 'วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ผ่านการบริหารจัดการอย่างครบวงจร อาทิ ผ่านทางการลงทะเบียนจองสิทธิวัคซีนที่หน่วยบริการ, การจัดระบบเก็บกระจายวัคซีน, การให้บริการฉีดวัคซีน เป็นต้น
          "การบริหารจัดการนั้น ทางโรงพยาบาลได้จัดหน่วยบริการลูกข่ายระดับปฐมภูมิรองรับไว้พร้อมแล้ว ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข คลองมะดัน 1 แห่ง รพ.สต. 25 แห่ง โดยจัดให้มีแพทย์ประจำทุกแห่งเพื่อทำให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเป้าหมายนั้นเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง" ...นพ.ศุภฤทธิ์ ระบุเป้าหมายเรื่องนี้
          ส่วน 'เสียงของผู้รับบริการ" มีตัวอย่างคือ สุนทร อายุ 75 ปี ที่ได้เล่าประสบการณ์การรับบริการว่า...รู้สึกประทับใจมาก เพราะปี ก่อน ๆ ตนต้องไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งต้องเสียเงินเองหลายร้อยบาท แต่ปีนี้ทาง สปสช.ได้เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิฉีดวัคซีนผ่านช่องทางไลน์และแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ได้ จึงเกิดความสนใจ ซึ่งได้รับคำอธิบายวิธีการแล้วก็ทำได้ไม่ยาก ใช้เวลาเรียนรู้แค่นิดเดียว พอถึงวันนัดฉีดวัคซีนก็เข้าไปได้เลย ซึ่งสะดวกสบายมาก
          'ผู้จองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้า" อีกคน คือ ปรา โมทย์ อายุ 43 ปี ซึ่งอยู่ใน "กลุ่มเสี่ยงโรคอ้วน" ที่ได้ลงทะเบียนจองสิทธิล่วงหน้าผ่านศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน (คลองมะดัน) ก็สะท้อนว่า...ที่ผ่านมาไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี แต่พอดีได้รู้ข่าวการเปิดให้จองรับสิทธิฉีดวัคซีนล่วงหน้าฟรี ผ่านแอพเป๋าตัง ก็เลยมาจอง ซึ่งช่องทางนี้สะดวกมาก และตั้งใจว่าจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนที่รู้จักรอบข้างได้ทราบเรื่องนี้ด้วย ...เป็นความรู้สึกของประชาชนผู้รับบริการ
          'จองสิทธิฉีดวัคซีนล่วงหน้า" อีกบริการ 'บัตรทอง"
          'วัคซีนไข้หวัดใหญ่" จากนี้ก็จะยิ่ง 'ทั่วถึงคนไทย"
          เป็นอีกเรื่องราวดี ๆ ที่น่าตามดูสัมฤทธิผลที่ดี.

 pageview  1177492    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved