Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 23/12/2562 ]
อาชีวะหันจับมือกรมสุขภาพจิต ทำวิจัยหาสาเหตุทะเลาะวิวาท

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวถึงปัญหานักเรียนนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทซึ่ง ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนสายอาชีพ ทั้งที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเรียนอาชีวศึกษาว่า การแก้ปัญหาในเรื่องนี้นอกจากมาตรการเชิงบริหาร เช่น กำชับวิทยาลัยในการคุมเข้มการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างสถาบันแล้ว ยังต้องมีการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของการเรียนอาชีวศึกษาด้วยว่าเรียนแล้วมีดีอย่างไร จบแล้วการันตีมีงานทำ 100% ส่วนการแก้ปัญหาระยะ ยาวนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดำเนินการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนที่ใช้ความรุนแรงรายบุคคล โดยความร่วมมือนี้จะนำร่องสร้างโมเดลแก้ปัญหาในวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน หากประสบความสำเร็จก็จะขยายให้ครอบคลุมไปทุกวิทยาลัย
          นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า กรมสุขภาพจิตจะเข้าไปเก็บข้อมูลพฤติกรรมเด็กกลุ่มเสี่ยง หลังจากนั้นจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงลึกว่าสาเหตุใดเด็กถึงมีพฤติกรรมรุนแรงจนนำไปสู่การก่อเหตุทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น เพื่อจะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายอยากให้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องแบบนักศึกษาอาชีวะนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องดีแต่ตนคิดว่าอาจแก้ปัญหาได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากพฤติกรรมของเด็กที่ยึดติดกับศักดิ์ศรีมากกว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องเร่งละลายความคิดเหล่านั้นให้ได้ด้วยการสร้างกิจกรรมให้เด็กใช้พลังในทางสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมเด็กอาชีวะจิตอาสาที่ สอศ.ดำเนินการอยู่ เป็นต้น.

 pageview  1174342    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved