Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 02/08/2562 ]
เลยรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

 ที่สนามโรงเรียนบ้านหัวฝาย  หมู่ 2 ตำบลชัยพฤกษ์  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมรณรงค์ไทเลยร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายแพทย์ปรีดา  วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวรายงานว่า ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2562 มีการระบาดในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมจำนวน 53,699 ราย เสียชีวิต 65 ราย
          การจัดมหกรรมรณรงค์ไทเลยร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อสังคม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อลดการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกให้มากที่สุด หรือไม่เกิดขึ้นเลย.

 pageview  1168622    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved