Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 30/04/2562 ]
รพ.เอกชนสู้ค่ารักษาแพงเมินพาณิชย์ไขก๊อกทุกชุด

 สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ดัดหลังกระทรวงพาณิชย์ไม่ร่วมสังฆกรรมด้วย ลาออกจากกรรมการยา ทุกชุด อ้างเสนอความเห็นอะไร ก.พาณิชย์ไม่ เคยรับฟัง พร้อมร้องต่อศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราว ยา-ค่ารักษาพยาบาลเป็นสินค้าควบคุม ขณะที่ "ปลัดพาณิชย์" เรียกประชุมอนุกรรมการ พิจารณามาตรการกำกับดูแล 7 พ.ค. นี้
          เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการกำกับดูแลยาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ ที่มีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน และคณะทำงานศึกษาโครงสร้างต้น ทุนราคายา ที่มีนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน โดยให้เหตุผลว่า ไม่มีเวลาที่จะเข้าร่วมประชุม ที่สำคัญเมื่อเสนอความเห็นใด ๆ ไปแล้ว กระทรวงพาณิชย์ไม่เคยรับฟัง จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ต่อ
          ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ภายหลังจากการลาออกแล้ว จึงเป็นที่มาที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้คุ้มครองชั่วคราวคำสั่งคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่มี รมว.พาณิชย์เป็นประธาน กรณีที่ได้นำยาและเวช ภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและบริการควบคุมประจำปี 62 โดยเอกชนแจ้งว่า ก่อนที่ กกร.จะนำสินค้าและบริการดังกล่าว เข้าสู่บัญชีสินค้าและบริการควบคุมนั้น สมาคมฯ ไม่ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นใด ๆ และคำสั่งดังกล่าวบังคับใช้เฉพาะกับโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงโรงพยาบาลของรัฐด้วย จึงส่งผลเสียหายต่อโรงพยาบาลเอกชน และขอให้ศาลคุ้มครองคำสั่งชั่วคราว เพื่อให้ การออกประกาศของ กกร.หยุดการบังคับใช้
          อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ ยืน ยันว่า ก่อนที่จะนำเสนอให้ กกร. และ ครม.พิจารณาเห็นชอบ ให้สินค้าและบริการดังกล่าว เป็นสินค้าและบริการควบคุมนั้น กระทรวงพาณิชย์ได้หารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้ว ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสมาคมโรงพยาบาลเอกชนด้วย และรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า โรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง คิดราคายา และค่าบริการทางการแพทย์ สูงเกินจริงตามที่ผู้บริโภคร้องเรียน
          ทั้งนี้คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการกำกับดูแลยาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ จะประชุมวันที่ 7 พ.ค. นี้ เพื่อพิจารณาข้อมูลโครงสร้างต้นทุนราคายา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ รวมถึงมาตรการที่จะนำมา ใช้กำกับดูแล ภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการได้สั่งการให้คณะทำงานพิจารณาโครงสร้างต้น ทุนราคายา ศึกษาโครงสร้างต้นทุนราคายาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ขณะนี้คณะทำงานได้ข้อมูลราคาซื้อ-ขาย ราคานำเข้าจากโรงพยาบาลเอกชน ผู้ผลิต-ผู้นำเข้า และร้านจำหน่ายยารายใหญ่ครบถ้วนแล้ว อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลมาเสนอคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการกำกับดูแลต่อไป
          สำหรับมาตรการที่จะนำมาใช้กำกับดูแล ที่คณะทำงานฯ จะเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา เช่น กำหนดให้สถานพยาบาล ปิดป้ายแสดงราคายา เวชภัณฑ์และบริการทาง การแพทย์ให้ชัดเจน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยประกอบการตัดสินใจ เข้ามารับบริการของโรงพยาบาล ขณะเดียวกันกรมการค้าภายใน จะนำราคาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมฯด้วย รวมถึงประสานให้กระทรวงสาธารณสุข แจ้งโรงพยาบาลให้ระบุรายการยาและเวชภัณฑ์ ในใบสั่งยาให้ชัดเจน ทั้งที่เป็นชื่อทางการค้า และชื่อทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถนำใบสั่งยา ไปซื้อจากภายนอกโรงพยาบาลได้ หากคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบตามมาตรการที่เสนอ กรมการค้าภายในในฐานะเลขานุการ กกร. จะทำเสนอให้ กกร.เห็นชอบ และออกประกาศ กกร. เพื่อบังคับใช้มาตรการดังกล่าวต่อไป เมื่อออกเป็นประกาศ กกร.แล้ว และสถานพยาบาลใดไม่ปฏิบัติตาม จะถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งจะมีโทษทั้งจำและปรับ.

 pageview  1172997    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved