Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 29/04/2562 ]
เตือนหน้าร้อนระวังโรคอุจจาระร่วง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.สันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า ในปี 2561 จ.สมุทรสงคราม พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงมากถึง 6,971 ราย และโรคอาหารเป็นพิษ 206 ราย แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต ขณะที่ช่วงต้นปี 2562 มีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 1,317 ราย โรคอาหารเป็นพิษ 62 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเช่นกัน สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนแบคทีเรีย เช่น มีแมลงวันหรือแมลงอื่นเป็นพาหะนำโรค กอปรกับในช่วงหน้าร้อนอาหารจะบูดเสียง่ายจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้
          สำหรับโรคอุจจาระร่วงจะมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวอย่างน้อย 3 ครั้งหรือถ่ายเป็นน้ำหรือมูกเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 24 ชม. อาจมีอาเจียนหรือมีอาการขาดน้ำร่วมด้วย ส่วนโรคอาหารเป็นพิษ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดมวนท้อง ท้องเสียมีอาการถ่ายเป็นน้ำ อาจมีมูกเลือดปน มีไข้ ปวดศีรษะ อาจมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วย จึงขอแนะนำว่าหากมีอาหารเหลือควรนำเข้าตู้เย็นแล้วอุ่นทานร้อน ๆ ในมื้อถัดไป หรือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ไม่มีแมลงวันตอม หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ โดยเฉพาะอาหารทะเล ล้างผัก ผลไม้ก่อน รับประทาน ดื่มน้ำสะอาด ภาชนะที่ใช้ใส่อาหารต้องสะอาดเก็บในที่มิดชิด ล้างมือให้สะอาด ก่อนรับประทานอาหาร ส่วนการรักษาโรคดังกล่าวเบื้องต้นให้ดื่มสารละลายเกลือแร่ หากไม่ดีขึ้นภายใน 8-12 ชม.ให้รีบพบแพทย์ทันทีเพราะอาจอันตรายถึงชีวิตได้.

 pageview  1172997    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved