Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 03/04/2562 ]
เชื้อโรคปรับตัวกทม.เร่งป้องกัน

 พบไข้หวัดใหญ่ระบาด4สายพันธุ์
          พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน กทม. ว่าสำนักอนามัยได้รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในปี 2562 ระหว่างเดือน ม.ค.และเดือน ก.พ. พบมีผู้ป่วยสูงถึงเดือนละประมาณ 12,000 ราย เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวซึ่งมักก่อให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่และมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (พีเอ็ม 2.5) ในพื้นที่ของกรุงเทพฯที่มีค่าฝุ่นอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่จึงทำให้มีตัวเลขผู้ป่วยสูงขึ้นส่วนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เดือนมีนาคมเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่ผ่านมาพบโดยรวมจำนวนผู้ป่วยลดลงเหลือ 6,000 ราย เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นมีแนวโน้มดีขึ้นและอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน
          พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ในที่ประชุมยังได้กำชับให้ดำเนินการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่องแม้ผู้ป่วยลดลง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากมีอาการน่าสงสัยให้รีบไปพบแพทย์สำหรับการเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2562 กทม.ได้จัดเตรียมไว้ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้มีโรคประจำตัวหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคอ้วนจำนวน 5,000โด๊ส มากกว่าปี 2561 ที่ กทม.จัดเตรียมไว้เพียง 2,000 โด๊ส ขณะเดียวกัน ยังได้รับวัคซีนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นวัคซีนรวม 3 สายพันธุ์คือชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 ชนิดเอ เอช 3 เอ็น 2 (และไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B รวมจำนวน 70,000 โด๊ส ทั้งนี้ สำนักอนามัยอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการทดลองฉีดวัดซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ครอบคลุม 4 สายพันธุ์ เนื่องจากสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในปีที่ผ่านมาพบมีการระบาดของชนิด Bอีกสายพันธุ์ที่ไม่ได้อยู่ในวัคซีนรวม 3 สายพันธุ์ ซึ่งเชื้อไข้หวัดใหญ่จะแตกต่างกันไปทุกปีเนื่องจากเชื้อมีการปรับตัวของสายพันธุ์ซึ่ง กทม.จะทำการศึกษาในเด็กนักเรียนสังกัดโรงเรียน กทม.ทั้ง 437 แห่ง คาดจะเริ่มทำการศึกษาในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2562 นี้หากได้ผลดี สูงสุดกทม.จะพิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป.

 pageview  1162437    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved