Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 07/03/2562 ]
ระวัง น้ำแข็ง มีเชื้อโรค

 กทม.คุมเข้ม'แบคทีเรีย'แพร่หน้าร้อน ลุยสุ่มตรวจถึงแหล่งผลิต-จำหน่าย
          เมื่อวันที่ 6 มี.ค. นายสุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข  (สธ.) ขอความร่วมมือ กทม.ในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (Good Manufacturing Practice) ที่บังคับใช้เป็นกฎหมายพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง (น้ำแข็งหลอดและน้ำแข็งซองสำหรับใช้บริโภค) จำนวน 179 แห่งและคุณภาพน้ำแข็งจากสถานที่ผลิตน้ำแข็งในกรุงเทพฯ จำนวน 71 แห่งโดยใช้ถุงบรรจุน้ำแข็ง 2 แบบคือแบบถุงพลาสติกและแบบกระสอบจากสถานที่ผลิตในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูร้อนซึ่งอากาศร้อนเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้นสนอ.จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของน้ำบริโภคในภาชนะที่บรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งในพื้นที่กรุงเทพฯโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน มี.ค.-ก.ค. จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตมอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลดำเนินการ ดังนี้ 1.ตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งตามหลักเกณฑ์จีเอ็มพีโดยลงบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตน้ำบริโภคและแบบบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร พร้อมทั้งจัดเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตน้ำบริโภคโดยส่งตัวอย่างพร้อมใบส่งตัวอย่างให้สำนักงานชันสูตรสาธารณสุขสำนักอนามัยเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ 2.ภายหลังดำเนินการตรวจสอบสุขลักษณะและเก็บตัวอย่างแล้วให้เบิกเงินค่าตอบแทนให้กับบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขและ 3.ดำเนินการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของน้ำบริโภคตามตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพร้อมทั้งตรวจสอบสถานะสถานประกอบกิจการบริโภคด้วย
          รวมถึงรณรงค์ให้ผู้ประกอบการขนส่งน้ำแข็งใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุน้ำแข็งแทนการใช้ถุงกระสอบภาชนะรองรับน้ำแข็งต้องสะอาดและดูแลสุขอนามัยของผู้ขนส่งน้ำแข็งและแนะนำให้บริโภคน้ำดื่มน้ำแข็งที่สะอาด ถูกหลักอนามัยเลือกซื้อน้ำแข็งที่บรรจุในถุงหรือแก้วพลาสติกพร้อมดูเครื่องหมาย อย.ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตมีข้อความระบุว่า "น้ำแข็งใช้รับประทานได้" เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้บริโภค.

 pageview  1155547    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved