Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 11/07/2561 ]
ชวนปั่นเลิกบุหรี่สร้างกระแส 3 ล้านคน

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรม "6x4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3" ภายใต้แนวคิด "ปั่นปอดยิ้ม" และเชิญชวนคนไทยร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ปั่นเลิกบุหรี่ และประกาศเจตนารมณ์ เป็นตัว อย่างที่ดีด้านสุขภาพ โดยมีกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 500 คน ร่วมกิจกรรม ภายในงานมีพิธีมอบเหรียญเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่นักปั่นหลักที่ปั่นกว่า 200 คน พร้อมส่งมอบรายชื่อผู้สมัครใจเลิกบุหรี่จากทั่วประเทศให้กระทรวง โดยตั้งเป้าภายใน 3 ปี (2559-2562) คือวันที่ 30 พ.ค. 62 จะมีจำนวนผู้เลิกบุหรี่ครบ 3 ล้านคน
          นพ.โอภาส รองปลัด กระทรวงฯ กล่าวว่า การทำโครงการในช่วง 2 ปี  ที่ผ่านมาพบว่า คนไทยสมัครใจเลิกบุหรี่ได้มาก ถึง 1.2 ล้านคน และมีผู้เลิกบุหรี่ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 1.3 แสนคน ช่วยประเทศลดค่าใช้จ่ายการบริการภาครัฐได้ ที่ผ่านมาพบว่าความสูญเสียจากการสูบบุหรี่ในไทย คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ปีละ 75,000 ล้านบาท หากไทยลดนักสูบลงได้จะลดภาระค่าใช้จ่ายทางสุขภาพของประเทศลงได้มาก เป็นไปตามเป้าหมายที่จะลดอัตราการสูบบุหรี่ลง ร้อยละ 30 หรือลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านคน ในปี 2568 ตามมติองค์การอนามัยโลก ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศมีงบประมาณนำไปพัฒนาด้านอื่น ๆ ต่อไป
          นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระ ราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระ เกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งจะครบรอบเฉลิม พระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค. นี้ อีกทั้งเป็นการแสดงพลังทำกิจกรรมเพื่อลดละเลิกปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ รณรงค์ไม่สูบบุหรี่และส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ทั้งนี้บุหรี่มีสารเคมีอันตรายมากถึง 600 ชนิด และเมื่อผ่านการเผาผลาญแล้ว ก่อให้เกิดสารพิษมากกว่า 7,000 ชนิดและอีก 70 ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่งการออกกำลังกายร่างกายจะหลั่งสารเอ็นโดรฟินช่วยลดการอยากสูบบุหรี่ หากทำประจำจะทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้จึงเอาการปั่นจักรยานมาร่วมรณรงค์.

 pageview  1147335    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved